Misja

Synergia danych w systemach GIS

Naszą misją jest skuteczne wspieranie firm i instytucji w realizacji zagadnień związanych z wdrożeniami systemów klasy GIS wykorzystywanych do zarządzania aktywami przedsiębiorstwa oraz wspierania inwestycji. Pragniemy maksymalnie ułatwić klientom wykorzystanie możliwości wynikających z przestrzennego ujęcia zagadnień biznesowych. Doradzamy i przybliżamy naszym klientom możliwości istniejących rozwiązań w stosunku do potrzeb i oczekiwań bez konieczności wnikania przez użytkownika w technologiczne detale zarówno w funkcjonalność danego systemu, jak i technik modelowania w nim danych. Naszym zdaniem kluczem do sukcesu realizacji projektu wdrożeniowego systemów klasy GIS jest osiągnięcie synergii pomiędzy istotnymi elementami wdrożenia jakimi są:

  • DANE - kompletne, aktualne, prawidłowo pozyskane i zamodelowane,
  • PROCESY – czyli jasno określone i zdefiniowane potrzeby klienta,
  • TECHNOLOGIA - odpowiednio dobrany, wdrożony i zintegrowany system,
  • LUDZIE – przeszkolony personel przekonany do realizowanego wdrożenia.

Nasze doświadczenie wskazuje, iż najczęściej niedocenianym elementem podczas wdrożenia są DANE. Dlatego usługi naszej firmy skupiają się zwłaszcza na tym czynniku z oczywistym uwzględnieniem wzajemnych relacji i zależności pomiędzy pozostałymi elementami, czyli czynnikiem LUDZKIM, PROCESAMI i wykorzystanej TECHNOLOGII. Zwracamy szczególną uwagę na DANE dlatego, iż to one są kluczem do pełnego wykorzystania możliwości systemu GIS. To dzięki DANYM system jest w stanie pomóc w realizacji celów biznesowych danego przedsiębiorstwa bez względu na branżę. Jesteśmy przekonani, iż takie podejście przełoży się na sukces naszych klientów.