Klienci

APATOR RECTOR Sp. z.o.o.

APATOR RECTOR sp. z o. o. to dostawca nowoczesnych rozwiązań informatycznych do zarządzania i wsparcia dla energetyki, telekomunikacji, wodociągów i kanalizacji oraz administracji. Spółka oferuje swoje produkty od 1994 r. Flagowymi produktami są systemy oparte o technologię GIS do zarządzania majątkiem sieciowym, paszportyzacji i inwentaryzacji sieci. Apator Rector jest jedną z 9 spółek zależnych w Grupie Apator SA.
(źródło: http://www.paszportyzacja.info/)
Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK

Jako ośrodek centralny koordynuje i inspiruje działalność jedenastu rozrzuconych po polskich górach ośrodków kultury i historii turystyki górskiej. Mieszczą się one z reguły przy schroniskach PTTK, a ich zadaniem jest gromadzenie, zabezpieczanie i opracowywanie zasobów kulturowych i dokumentów związanych z poszczególnymi rejonami polskich gór.

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej prowadzi ponadto rozległą działalność służącą realizacji statutowych celów PTTK w dziedzinie turystyki górskiej, jest - najogólniej rzecz ujmując - centrum inspirującym i koordynującym całokształt działalności PTTK w tej ważnej dyscyplinie turystycznej. Jest więc placówką służącą krzewieniu wiedzy o górach, rozwojowi turystyki górskiej a także kształtowaniu właściwych, służących rozwojowi fizycznemu i duchowemu człowieka wzorców jej uprawiania.
(źródło: http://www.cotg.pttk.pl/historia.php)
CH2M HILL

CH2M HILL jest światowym liderem świadczącym usługi z zakresu inżynierii, budowy, dostaw oraz eksploatacji infrastruktury technicznej dla klientów prywatnych i państwowych. Firma świadczy usługi we wszystkich obszarach infrastruktury: od projektów miast o zrównoważonym rozwoju, poprzez budownictwo przemysłowe i transportowe, telekomunikację, gospodarkę wodno-ściekową, energetykę konwencjonalną i jądrową, po inżynierię środowiska. Mając ponad 23 500 pracowników i dochody przekraczające 6,3 mld USD (2009r) CH2M HILL oferuje innowacyjne, praktyczne i zrównoważone rozwiązania, pomagając Klientom stworzyć i utrzymać obiekty, które poprawiają bezpieczeństwo i jakość życia.
CRITIGEN

Firma Critigen wcześniej znana jako Enterprise Management Solutions (EMS), została wydzielona z CH2M HILL - 62-letniej firmy o profilu doradczym, inżynieryjnym i zarządzania projektami budowlanymi, o przychodach rocznych w wysokości 6 mld USD. Grupa EMS została powołana jako ramie technologiczne CH2M HILL, aby wspierać wielkoskalowe projekty inżynieryjne. Wykorzystując długoletnie doświadczenie i umiejętności sprawnej implementacji zaawansowanych aplikacji oraz wiedze z zakresu zarządzania programami, Critigen integruje i udostępnia zasoby technologiczne pomagając klientom w wizualizacji, zarządzaniu, ochronie i wymianie posiadanych przez nich informacji.
DU PONT

Firma DuPont od ponad 200 lat wprowadza na rynek globalny światowej klasy rozwiązania naukowe i inżynierskie w postaci nowatorskich produktów, materiałów i usług. W wyniku sterowanej przez rynek działalności innowacyjnej co roku wzbogacamy naszą ofertę o nowe produkty i zgłaszamy nowe wnioski patentowe, obsługując branże tak zróżnicowane, jak rolnictwo, żywienie, elektronika i komunikacja, bezpieczeństwo i ochrona, dom i budownictwo, transport oraz branża odzieżowa.
(źródło: http://www.dupont.pl/corporate-functions/our-company.html)
ENERGA OPERATOR S.A.

ENERGA-OPERATOR SA pełni funkcję niezależnego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Spółka należy do Grupy ENERGA (www.grupaenerga.pl)
Spółka, której siedziba mieści się w Gdańsku, jest jednym z największych dystrybutorów energii elektrycznej w Polsce. Działa w północnej i środkowej części kraju (obszar ok. 75 tys. km kw. na terenach województw: pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz w części regionów zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego).

ENERGA-OPERATOR SA dostarcza energię elektryczną na obszarze 1/4 powierzchni Polski (północna i środkowa część kraju). Z jej usług korzysta łącznie ponad 2,9 mln odbiorców. Spółka eksploatuje ponad 191 tys. km linii elektrycznych wszystkich napięć, którymi przesyła do odbiorców ponad 20 TWh energii rocznie, co daje jej ponad 16 proc. udział w rynku. Majątek spółki tworzy ponadto 267 Głównych Punktów Zasilania oraz rozdzielni WN, ponad 58 tys. stacji Sn/nn i ponad milion przyłączy.
(źródło: http://www.energa-operator.pl/o_firmie/energa_operator_sa.xml)
ENERGOPROJEKT KRAKÓW S.A.

Energoprojekt Kraków S.A. - w pełni niezależny, kompetentny i poszukujący innowacji partner Klienta w realizacji kompleksowych zadań przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.
GDDKiA

Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonuje on zadania zarządcy dróg krajowych oraz realizuje budżet państwa w zakresie dróg krajowych.

Realizuje on swoje zadania przy pomocy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W skład Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wchodzi centrala w Warszawie oraz 16 oddziałów w województwach. Podstawowe zadania zarządu w terenie pełnią podległe poszczególnym Oddziałom GDDKiA rejony dróg krajowych.
(źródło: http://www.gddkia.gov.pl/pl/1034/o-firmie)
GEOFIZYKA KRAKÓW S.A.

Geofizyka Kraków to nowoczesny kontraktor geofizyczny oferujący szeroki zakres usług dla poszukiwań złóż węglowodorów, wód geotermalnych oraz monitorowania złóż i zbiorników gazu. Geofizya Kraków oferuje szeroki zakres usług geofizycznych:

  • akwizycja danych sejsmicznych
  • przetwarzanie danych sejsmicznych
  • interpretacja danych sejsmicznych
  • pomiary geofizyki wiertniczej wraz z przetwarzaniem i interpretacją
  • pomiary sejsmometrii wiertniczej wraz z przetwarzaniem i interpretacją
(źródło: http://www.gk.com.pl/o-nas)
HYDROGEOTECHNIKA Sp. z.o.o.

Początki działalności Spółki Hydrogeotechnika sięgają lat 90-tych ubiegłego wieku. W lipcu 1992 r. została powołania do życia „EXBUD-Hydrogeotechnika Sp. z o. o.”, będąca częścią grupy kapitałowej EXBUD S.A. W wyniku przekształceń własnościowych spółka została wyłączona z holdingu i w październiku 2000 roku zmieniła swoją nazwę na Hydrogeotechnika Sp. z o. o. Od 2001 roku firma ma nową siedzibę we własnym budynku przy ulicy Ściegiennego w Kielcach.

Obecnie Hydrogeotechnika Sp. z o. o. zatrudnia blisko 120 osób. Są to wysokiej klasy specjaliści z dziedzin, takich jak: geologia i hydrogeologia, geofizyka, chemia, inżynieria sanitarna, inżynieria środowiska, budownictwo, rolnictwo. Wśród pracowników firmy znajdują się biegli w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko, gospodarki odpadami oraz postępowania wodnoprawnego, jak również Eksperci Polskiej Izby Ekologii.
(źródło: http://www.hydrogeotechnika.pl/strona/firma)
INSTUTYCJE NAUKOWE

Współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi. Nasza firma miała przyjemność realizować projekty we współpracy z Instytutem Ochrony Przyrody PAN, Instytutem Historii UJ oraz Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
PSE INWESTYCJE S.A.

PSE Inwestycje S.A. jest spółką, której właścicielem w 100% jest Operator Krajowego Systemu Przesyłowego (PSE S.A.). PSE Inwestycje S.A. posiada statutowy obowiązek priorytetowego świadczenia usług na rzecz swojego właściciela. Spółka wykonuje szereg projektów wspierających realizację inwestycji, które pozwalają osiągać statutowe cele PSE S.A. Firma świadczy także swoje usługi na rynku zewnętrznym dla firm z sektora energetycznego.
(źródło: http://www.pse-inwestycje.pl/o-firmie/informacja-o-firmie)
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

Misją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie jest zachowanie walorów przyrodniczych i standardów środowiska dla rozwoju województwa mazowieckiego z myślą o przyszłych pokoleniach zjednoczonej Europy.

(źródło: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/)RWE IT Polska

RWE IT jest głównym dostawcą usług z zakresu IT dla firm należących do grupy RWE – lidera w wytwarzaniu, przesyle, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej i gazu. RWE IT Polska jest odpowiedzialna za realizacje usług informatycznych potrzebnych do wsparcia strategii biznesowych i celów wszystkich spółek grupy RWE na terenie Polski.
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Tauron Dystrybucja S.A. zajmuje się świadczeniem usług dystrybucji energii elektrycznej. Obszar dystrybucji grupy Tauron to:

  • 5,3 mln Klientów
  • działanie na obszarze ponad 57 tys. km2, co stanowi 18,3 proc. powierzchni Polski
  • ok 48 TWh dystrybuowanej energii elektrycznej