Targi Intertelecom

Firma GISonLine wzięła udział w targach telekomunikacyjnych INTERTELEKOM 2013 w Łodzi odbywających się w dniach 11-13 kwietnia. Wspólnie z naszym partnerem firmą Keypro z Finladii przedstawiliśmy innowacyjne rozwiązanie do zarządzania zasobami sieciowymi przedsiębiorstw telekomunikacyjnych - produkt KeyCom. Produkt oraz zestaw oferowanych usług spotkał się z żywym zainteresowaniem uczestników targów.