USŁUGI

Zapewniamy kompleksowe wsparcie naszych klientów na każdym etapie wdrożenia Systemu Informacji Przestrzennej. Począwszy od fazy konsultacji i analiz, identyfikujących procesy biznesowe i ich potrzeby, aż po fazę wdrożenia, pozyskania danych, migracji danych oraz końcowych testów wydajnościowych i kontroli jakości. Szczególny nacisk kładziemy na prawidłową implementację danych w systemie, ich spójność, kompletność i aktualność z szczególnym uwzględnieniem procedur kontroli jakości w całym procesie pozyskania i implementacji danych.


Oferując usługi GIS zwracamy szczególną uwagę na środowisko biznesowe i kulturę organizacyjną klienta. Pozwala nam to dostosować ofertę do wymagań ale także możliwości klienta.

Naszym celem jest budowanie trwałych relacji z klientem co pozwoli poznać organizację klienta i świadczyć usługi w coraz wyższym standardzie.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez ostatnie 16 lat. W tym okresie braliśmy udział projektach realizowanych dla wielu branż na całym świecie. Dzięki temu, poznaliśmy rozwiązania największych dostawców oprogramowania GIS na rynku. Dziś ta wiedza daje nam niezbędną elastyczność w dostosowaniu się do potrzeb klienta i pozwala realizować projekty w dowolnym środowisku.