Dron as a service

Dron as a serwis to kompleksowy zestaw usług pozwalający korzystać ze wszystkich zalet statków bezzałogowych UAV bez ponoszenia ryzyka i kosztów eksploatacyjnych. Oferujemy naloty z wykorzystaniem różnych typów platform bezzałogowych; wirnikowców i płatowców , dobór optymalnych czujników i sensorów , kartometryczne i fotogrametryczne opracowanie danych.

  • Infrastruktura
  • Energetyka
  • Geodezja
  • Środowisko

Zastosowanie technologii UAV pozwala w sposób bezpieczny dokonać oględzin sieci i ocenić stan techniczny poszczególnych urządzeń elektroenergetycznych. Wyposażenie drona w kamerę termowizyjną lub kamerą w podczerwieni zwiększa możliwości analityczne pozwalając na wskazanie, które z urządzeń mogą pracować niewłaściwie na wskutek podniesionej ponad normę temperatury pracy.

Inwentaryzacja terenowa miejsca budowy już na etapie projektu, kontrola postępu prac, monitorowanie zmian użytkowania terenu, bezpieczeństwo pracowników i nadzór nad podwykonawcami to niezbędne elementy pracy projektanta i inwestora. Oblot obiektu pozwala na zestawienie gotowego odcinka z projektem, a także przygotowania jego wizualizacji. Pozwala w sposób bezpieczny monitorować postęp prac na terenie budowy i monitorować urządzenia infrastruktury w obszarach trudno dostępnych. Po zakończeniu inwestycji dostarcza szczegółowej i dokładnej dokumentacji powykonawczej.