Paszportyzacja sieci

Jednym z najważniejszych elementów systemów paszportyzacji sieci są dane. To dzięki prawidłowo pozyskanym i zamodelowanym danym operatorzy systemów informatycznych są w staniem przetwarzać i analizować informacje. Dlatego tak ważne jest pozyskanie kompletnych i aktualnych danych o majątku sieciowym danego przedsiębiorstwa oraz jego wierne odtworzenie w systemie GIS.

Podczas planowania projektu pozyskania i wprowadzenia danych do systemu paszportyzacji, kluczowym elementem powinno być przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu istniejącego posiadanych danych. Wyniki analizy pozwolą na przygotowanie wstępnej wyceny projektu oraz opracowanie szczegółowego planu i metodyki pozyskania danych. Po przeprowadzeniu takiej analizy często okazuje się że istniejące dane są niekompletne a te które istnieją są przechowywane w różnych systemach bazodanowych. Powoduje to konieczność stosowania różnych technik pozyskiwanie danych w zależności od ich rodzaju, formatu czy jakości. Firma GISonLine jest w stanie sprostać każdemu wyzwaniu.

Pozyskujemy dane z wszystkich dostępnych źródeł i formatów zarówno cyfrowych, jak i analogowych. W zależności od typu danych źródłowych stosujemy różne techniki począwszy od wektoryzacji i digitalizacji poprzez konwersję, migrację czy inwentaryzację w terenie. Specjalizujemy się w migracji danych z różnych systemów GIS/CAD i konfiguracjach AS-IS lub TO BE. Podczas migracji danych szczególny nacisk kładziemy na następujące aspekty:

  • Analizę modeli danych
  • Identyfikację braków
  • Analizę istniejących danych
  • Modelowanie struktur sieci