Pozyskanie danych przestrzennych

Pozyskujemy dane z wszystkich dostępnych źródeł i formatów zarówno cyfrowych, jak i analogowych. W zależności od typu danych źródłowych (wektor, raster, dane analogowe, cyfrowe dane opisowe, schematy połączeń, szkice lokalizacyjne) stosujemy różne techniki ich pozyskania od wektoryzacji i digitalizacji przez konwersję, migrację i inwentaryzację w terenie. Wszystkie dane pozyskiwane przez naszą firmę są zgodne z międzynarodowymi standardami obowiązującymi w danej branży. Ponadto przywiązujemy ogromną wagę do jakości naszych produktów, dlatego procesy kontroli jakości danych są wielowątkowe i stosowane na wszystkich etapach produkcji.