Geoportale

Geoportale / Systemy Web-GIS - umożliwiają udostępnianie informacji przestrzennej w środowisku przeglądarki internetowej. Łącząc zalety przestrzennej bazy danych GIS z elastycznością i dostępnością serwisów WWW, geoportale umożliwiają:

 • przeglądanie i edycję danych przestrzennych
 • wyszukiwanie informacji
 • zaawansowane analizy łączące informację przestrzenną z danymi tematycznymi klienta
 • przygotowywanie raportów i wydruków mapowych
 • aktualizację informacji
 • korzystanie z dostępnych serwisów WMS i WFS
 • autoryzowany dostęp do serwisów danych
 • dostęp wielu użytkowników
 • dostęp do informacji na komputerach bez specjalistycznego oprogramowania


Korzyści z dostępu do danych przestrzennych z poziomu przeglądarki internetowej obejmują:
 • wsparcie procesów podejmowania decyzji dzięki dostępności analiz i raportów
 • ułatwione zarządzanie zasobami przestrzennymi
 • budowa wizerunku organizacji (dostęp z informacją do szerokiego grona użytkowników)


Podejście GISonLine

Dopasowujemy rozwiązania do szczegółowych potrzeb klientów. Mogą to być:
 • lekkie rozwiązania na bazie Google Maps Api (zobacz przykład)
 • rozbudowane geoportale dające możliwość wykorzystania zaawansowanych narzędzi do udostępniania, prezentacji, aktualizacji i analiz danych przestrzennych oparte o technologie komercyjne (ArcGIS for Server, link do geoportalu) lub o technologie Open Source (Geoserver, link do geoportalu)
 • rozwiązania oparte o ArcGIS Online (PLANonLine)