Wdrożenia GIS

Firma GISonLine oferuje usługi pełnego wdrożenia systemów klasy GIS/SIP.

Naszym zdaniem kluczem do sukcesu projektu wdrożeniowego systemów klasy GIS jest osiągnięcie synergii pomiędzy istotnymi elementami wdrożenia jakimi są:

 • DANE - kompletne, aktualne, prawidłowo pozyskane i zamodelowane,
 • PROCESY – czyli jasno określone i zdefiniowane potrzeby klienta,
 • TECHNOLOGIA - odpowiednio dobrany, wdrożony i zintegrowany system,
 • LUDZIE – przeszkolony personel przekonany do realizowanego wdrożenia

Na wszystkich etapach wdrożenia zwracamy szczególną uwagę na środowisko biznesowe i kulturę organizacyjną klienta.

Wierzymy iż warunkiem koniecznym sukcesu projektu wdrożeniowego jest wnikliwe poznanie otoczenia biznesowego Klienta. Dlatego, podczas realizacji projektów my dzielimy się z klientem naszą wiedzą i doświadczeniem GIS a jednocześnie uczymy się od Klienta zagadnień związanych z branżą, w której operuje klient.

Podczas naszych projektów wdrożeniowych klasy GIS zapoznaliśmy się z zagadnieniami dotyczącymi:

 • Sieci energetycznej,
 • Sieci telekomunikacyjnej,
 • Sieci wodociągowej,
 • Portów lotniczych,
 • Badań sejsmicznych,
 • Ochrony przyrody,
 • Turystyki,
 • i innych.