Inwentaryzacja danych w terenie

Posiadanie aktualnej informacji o własnych zasobach jest kluczowe przede wszystkim dla operatorów usług sieciowych w takich branżach jak telekomunikacja, energetyka czy wodociągi i kanalizacja. Inwentaryzacja danych o sieci w terenie jest jednym z kluczowych i niezbędnych zadań mających na celu utrzymanie wysokiej jakości i aktualności danych gromadzonych w systemach paszportyzacji. W przypadku operatorów sieciowych odpowiedzialnych za dostarczenie danego medium odbiorcy, brak aktualnej informacji na temat własnych zasobów oraz ich stanu fizycznego, bezpośrednio odbija się w jakości świadczonych usług. Dlatego tak ważnym elementem utrzymania systemów jest inwentaryzacja danych bezpośrednio w terenie, której celem jest utrzymanie jak najwyższej aktualności i jakości danych.

Nasza firma świadczy usługi inwentaryzacji danych z wykorzystaniem nowoczesnych tabletów PC wyposażonych w odbiorniki GPS i wysokorozdzielcze digitizery umożliwiające precyzyjne rejestrowanie lokalizacji obiektów bezpośrednio w bazie danych GIS. Usługi wykonujemy w sposób kompleksowy, inwentaryzując wszystkie możliwe do identyfikacji cechy danego obiektu lub też w sposób różnicowy, gdzie skupiamy się tylko na wybranych, ściśle określonych przez klienta obiektach.

Wykonujemy:

  • Inwentaryzację danych w terenie z wykorzystaniem tabletu PC
  • Weryfikację i aktualizację danych w pomiędzy systemami paszportyzacji i terenem
  • Dokumentację fotograficzną obiektów
  • Pozycjonowanie obiektów z wykorzystaniem techniki GPS