Migracja danych

Migracja danych przestrzennych w systemach nie jest dla nas prostym użyciem konwertera formatów. Podczas migracji szczególny nacisk kładziemy na następujące aspekty:

  • Analizę modeli danych w systemie źródłowym i docelowy, a zwłaszcza fizycznych i logicznych cech i zależności pomiędzy obiektami, które są wymagane w systemie docelowym.
  • Identyfikację potencjalnych braków i wskazania metod oraz sposobów ich uzupełnienia.
  • Analizę istniejących danych pod względem kompletności oraz logicznej i fizycznej konsystencji.
  • Modelowanie struktur sieci w systemie docelowym.

Takie podejście do modelowania danych pozwala na precyzyjne odwzorowanie infrastruktury klienta w docelowym systemie, co bezpośrednio przyczynia się do realizacji jego kluczowych procesów biznesowych. Konsultanci GISonLine, dzięki doświadczeniu zdobytym w wielu zrealizowanych różnorodnych projektach, posiadają szeroką znajomość systemów inwentaryzacji bazujących na technologiach: Smallworld, ESRI, Bentley, Intergraph co sprawia, iż możemy być zarówno doradcą, jak i wykonawcą procesu migracji i integracji danych w systemach GIS.