• Kolejna odsłona geoportalu szlaków

    2015-04-14

    Zapraszamy na Portal szlaków turystycznych Mazowsza. Jest to już drugi geoportal szlaków opracowany we współpracy z COTG PTTK i IGiGP UJ. Usprawniono wiele rozwiązań, zachowując znany użytkownikowi interfejs. Architekturę portalu opartą o ArcGISServer,MSSQL Server,FlexAPI i ArcGISViewer for Flex dostosowano do specyfiki obszaru.

  • Szkolenia QGIS w GISonLine

    2015-04-14

    W marcu nasza oferta poszerzyła się o dedykowane szkolenia z obsługi i analiz w QGIS. Zgodnie z zapotrzebowaniem klienta, przygotowano program dwudniowego szkolenia obejmujący zakres od podstawowej orientacji w programie po analizy na danych rastrowych i wektorowych. Niezbędne informacje teoretyczne zostały uzupełnione przez ćwiczenia, stanowiące główną część programu. Zaprezentowano szeroki zakres możliwości integracji danych w różnych formatach(GIS,CAD) i źródeł internetowych (WMS,Google).