• Kolejna odsłona geoportalu szlaków

    2015-04-14

    Zapraszamy na Portal szlaków turystycznych Mazowsza. Jest to już drugi geoportal szlaków opracowany we współpracy z COTG PTTK i IGiGP UJ. Usprawniono wiele rozwiązań, zachowując znany użytkownikowi interfejs. Architekturę portalu opartą o ArcGISServer,MSSQL Server,FlexAPI i ArcGISViewer for Flex dostosowano do specyfiki obszaru.