• Mapy hałasu

    2012-06-26

    Zrealizowaliśmy projekt pozyskania danych przestrzennych dla map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie w celu tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem

  • Geofizyka Kraków

    2012-05-21

    Firma GISonLine podpisała umowę z Geofizyką Kraków na stworzenie systemu GIS do obsługi danych sejsmicznych.