Projekty

Konsultacje i doradztwo w projekcie wdrożenia systemu paszportyzacji sieci

Firma GISonLine wspierała RWE Polska (obecnie innogy) w realizacji projektu wdrożenia systemu paszportyzacji sieci elektroenergetycznej. Zakres usług obejmował między innymi konsultacje z zakresu metodyki wdrożenia, paszportyzacji i migracji danych o sieci.

Innogy – Konsultacje i doradztwo w projekcie wdrożenia systemu paszportyzacji sieci
Zakres usług
01.
Analiza dokumentacji projektowej

W ramach prac konsultanci GISonLine wykonali szereg analiz dokumentacji projektowej w tym harmonogramu projektu oraz wielu innych produktów takich jak strategia migracji danych, księga paszportyzacji czy strategia czyszczenia danych przeznaczonych do migracji.

02.
Opracowanie metodyki procesu przygotowania i wymiany paczek danych

Na zlecenie klienta opracowaliśmy również metodykę procesu przygotowania i wymiany paczek danych przeznaczonych do paszportyzacji pomiędzy operatorem sieci a wykonawcą paszportyzacji.

03.
Opracowanie metodyki kontroli jakości danych procesu paszportyzacji sieci

Jednym z ważniejszych zadań zrealizowanych podczas prac było opracowanie metodyki kontroli jakości danych procesu paszportyzacji sieci. Metodyka szczegółowo charakteryzowała między innymi zakres kontroli, sposób jej przeprowadzenia, skład zespołu kontrolującego oraz kryteria akceptacji danych z paszportyzacji sieci.

Galeria realizacji
Powiązane projekty
Branże sieciowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Branże sieciowe
Innogy – Konsultacje i doradztwo w projekcie wdrożenia systemu paszportyzacji sieci
Branże sieciowe
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Branże sieciowe
Tauron Dystrybucja S.A. – Aktualizacja w systemie ZMS danych paszportyzacyjnych
Branże sieciowe
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Jesteśmy obecni również w projektach z dofinansowaniem z funduszy europejskich!