Projekty

Konsultacje i doradztwo w projekcie wdrożenia systemu paszportyzacji sieci

Firma GISonLine wspierała RWE Polska (obecnie innogy) w realizacji projektu wdrożenia systemu paszportyzacji sieci elektroenergetycznej. Zakres usług obejmował między innymi konsultacje z zakresu metodyki wdrożenia, paszportyzacji i migracji danych o sieci.

Innogy – Konsultacje i doradztwo w projekcie wdrożenia systemu paszportyzacji sieci
Zakres usług
01.
Analiza dokumentacji projektowej

W ramach prac konsultanci GISonLine wykonali szereg analiz dokumentacji projektowej w tym harmonogramu projektu oraz wielu innych produktów takich jak strategia migracji danych, księga paszportyzacji czy strategia czyszczenia danych przeznaczonych do migracji.

02.
Opracowanie metodyki procesu przygotowania i wymiany paczek danych

Na zlecenie klienta opracowaliśmy również metodykę procesu przygotowania i wymiany paczek danych przeznaczonych do paszportyzacji pomiędzy operatorem sieci a wykonawcą paszportyzacji.

03.
Opracowanie metodyki kontroli jakości danych procesu paszportyzacji sieci

Jednym z ważniejszych zadań zrealizowanych podczas prac było opracowanie metodyki kontroli jakości danych procesu paszportyzacji sieci. Metodyka szczegółowo charakteryzowała między innymi zakres kontroli, sposób jej przeprowadzenia, skład zespołu kontrolującego oraz kryteria akceptacji danych z paszportyzacji sieci.

Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych