Projekty

Aktualizacja w systemie ZMS danych paszportyzacyjnych o urządzeniach energetycznych

Jako jedna z nielicznych firm w kraju świadczymy usługi aktualizacji w systemie ZMS danych paszportyzacyjnych o urządzeniach elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja S.A.. Usługi świadczone dla jednego z oddziałów firmy  obejmują usługi skanowania dokumentacji, analizy pozyskanych danych oraz uaktualnienia na ich podstawie bazy danych majątku dystrybucyjnego. Usługi są świadczone bezpośrednio w systemie GIS Zamawiającego.

Prace wymagają  doskonałej znajomości branży, struktury danych elektroenergetycznych oraz systemu GIS będącego własnością Zamawiającego.

Tauron Dystrybucja S.A. – Aktualizacja w systemie ZMS danych paszportyzacyjnych
01.
Cele

Celem projektu jest utrzymanie w aktualności bazy danych o urządzeniach energetycznych w związku ze stała rozbudową i modernizacją istniejącej sieci. Dodatkowo identyfikowane i uzupełniane są braki informacji o urządzeniach oraz ujednolicany schemat wprowadzania danych.

02.
Wyzwania
  • braki w danych o urządzeniach energetycznych pozostałe po procesie paszportyzacji realizowanym przez różne firmy
  • konieczność ujednolicenia danych wprowadzanych na rożnych etapach opracowywania metodyki
  • weryfikacja kompletności danych pochodzących z rożnych źródeł
  • weryfikacja merytoryczna dokumentacji technicznej
  • konieczność wstępnej analizy dokumentacji już na etapie skanowania
  • krótki czas realizacji projektu
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych