Projekty

Aktualizacja w systemie ZMS danych paszportyzacyjnych o urządzeniach energetycznych

Firma GISonLine wykonuje dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej projekt polegający na aktualizacji danych paszportyzacyjnych o urzadzeniach elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia.

Tauron Dystrybucja S.A. – Aktualizacja w systemie ZMS danych paszportyzacyjnych
Szczegóły projektu
01.
Cele

Celem projektu jest utrzymanie w aktualności bazy danych o urządzeniach energetycznych w związku ze stała rozbudową i modernizacją istniejącej sieci. Dodatkowo identyfikowane i uzupełniane są braki informacji o urządzeniach oraz ujednolicany schemat wprowadzania danych.

02.
Wyzwania
  • braki w danych o urządzeniach energetycznych pozostałe po procesie paszportyzacji realizowanym przez różne firmy
  • konieczność ujednolicenia danych wprowadzanych na rożnych etapach opracowywania metodyki
  • weryfikacja kompletności danych pochodzących z rożnych źródeł
  • weryfikacja merytoryczna dokumentacji technicznej
  • konieczność wstępnej analizy dokumentacji już na etapie skanowania
  • krótki czas realizacji projektu
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Branże sieciowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Branże sieciowe
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych