Projekty

Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen

Przeprowadzenie detekcji infrastruktury podziemnej przed zaprojektowaniem trasy przewiertu horyzontalnego to jedna z tych usług, które nasz zespół detekcyjny wykonuje najczęściej. Tym razem, w ramach współpracy z jedną z wiodących firm w branży teletechnicznej i energetycznej, wykonaliśmy prace badawcze w niemieckim Bad Bevensen. Celem projektu było stworzenie jednej, wielobranżowej mapy cyfrowej sieci uzbrojenia terenu w oparciu o kompleksowe badania gruntu na wyselekcjonowanych odcinkach planowanych przewiertów. Wybrano te odcinki, w których prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji i uszkodzenia infrastruktury było największe, a ich łączna długość wynosiła około kilometra. Do określenia przebiegu oraz głębokości istniejących sieci podziemnych wykorzystano techniki detekcyjne oraz georadarowe.

Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
01.
Cele
  • Integracja istniejącej dokumentacji branżowej
  • Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu metodami bezinwazyjnymi
  • Badanie georadarowe gruntu pod kątem innych przeszkód podziemnych
  • Wykonanie wielobranżowej mapy infrastruktury podziemnej
02.
Wyzwania
  • Brak danych cyfrowych dotyczących uzbrojenia terenu
  • Słaba jakość i nieaktualność istniejącej dokumentacji
  • Skomplikowana charakterystyka badanego obszaru
03.
Rozwiązania
  • Digitalizacja materiałów analogowych
  • Wykorzystanie wszystkich technik detekcyjnych (lokalizatorów elektromagnetycznych, sond lokalizacyjnych, pomiarów indukcyjnych i georadarowych) w celu kompleksowego zbadania gruntu
  • Integracja otrzymanych wyników w środowisku CAD
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Pomiary georadarowe potwierdzające lokalizację zbiorników posmołowych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej i opracowanie modelu 3D