Polityka Prywatności

Administratorem Danych Osobowych jest GISonLine Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą 31-153 Kraków, ul. Szlak 65/901. Podanie danych jest dobrowolne, jak również niezbędne do odpowiedzi na powyższe zapytanie lub zgłoszenie. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu. Informujemy również o prawie bycia zapomnianym poprzez wystąpienie z wnioskiem do administratora o usunięcie danych osobowych.