Usługi

Rozwiązanie dedykowane dla

OPERATORÓW SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OPERATORÓW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
OPERATORÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ
GEODEZJI

Paszportyzacja sieci

Jednym z najważniejszych elementów systemów paszportyzacji sieci są dane. To dzięki prawidłowo pozyskanym i zamodelowanym danym operatorzy systemów informatycznych są w stanie przetwarzać i analizować informacje.
GISonLine zajmuje się cyfrową inwentaryzacją majątku sieciowego przedsiębiorstwa w systemie GIS. Specjalizujemy się w paszportyzacji sieci elektroenergetycznej niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz sieci telekomunikacyjnej. Duży nacisk kładziemy na rozwój naszych aplikacji oraz pozyskanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej na temat rodzaju i przeznaczenia paszportyzowanego majątku sieciowego.

Kluczowym elementem pozyskania i wprowadzenia danych do systemu paszportyzacji jest szczegółowa analiza stanu istniejących danych.

Wyniki analizy pozwalają na przygotowanie wstępnej wyceny projektu oraz opracowanie szczegółowego planu i metodyki pozyskania danych.

Po przeprowadzeniu takiej analizy często okazuje się, że źródłowe dane są niekompletne, przechowywane w niespójnej formie lub w różnych systemach bazodanowych. Proponujemy wówczas najlepsze dla klienta rozwiązanie zależne od charakteru danych źródłowych stosując różne techniki pozyskania danych, począwszy od wektoryzacji i digitalizacji poprzez konwersję, migrację czy inwentaryzację w terenie.

 • Pozyskujemy dane z wszystkich dostępnych źródeł i formatów zarówno cyfrowych, jak i analogowych
 • Zajmujemy się przetwarzaniem, konwersją i migracją danych do systemu docelowego klienta,
 • Oferujemy usługi inwentaryzacji obiektów sieci w terenie przy użyciu najnowszych technologii z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających oraz autorskich aplikacji dedykowanych na tablety PC,
 • Bazując na znajomości branży klienta i naszym doświadczeniu, wnikliwie analizujemy zebrane dane oraz korzystamy z doświadczenia pracowników przedsiębiorstwa, dzięki czemu rzetelnie wprowadzamy informacje o majątku sieciowym do systemu docelowego z zachowaniem najwyższej jakości produktu finalnego,
 • Na życzenie klienta świadczymy również kompleksowe usługi aktualizacji i utrzymania danych o majątku sieciowym przedsiębiorstwa w dowolnym środowisku.
Etapy paszportyzacji
1

Pozyskanie danych z różnych źródeł

2

Przetworzenie danych analogowych do postaci elektronicznej

3

Migracja istniejących danych do docelowego systemu informatycznego

4

Inwentaryzacja w terenie

5

Nadanie obiektom lokalizacji, atrybutów i relacji w systemie paszportyzacji

6

Ciągła aktualizacja i utrzymanie danych o majątku sieciowym w bazie danych GIS

Zakres usług

 • 01. Opracowanie metodyki i techniki pozyskania danych (inwentaryzacja, wektoryzacja, digitalizacja, migracja) oraz efektywnej paszportyzacji
 • 02. Pozyskanie danych z wszystkich dostępnych źródeł i formatów, zarówno cyfrowych, jak i analogowych
 • 03. Wprowadzenie, przetworzenie, konwersja i migracja dostępnych danych do systemu docelowego
 • 04. Ewidencja majątku sieciowego przedsiębiorstwa w terenie z wykorzystaniem najnowszych technologii
 • 05. Wykonanie szczegółowej kontroli jakości danych na różnych etapach procesu paszportyzacji
 • 06. Stała aktualizacja i utrzymanie danych o majątku przedsiębiorstwa w systemie paszportyzacji
 • 07. Prowadzenie specjalistycznych szkoleń na wszystkich etapach procesu paszportyzacji

Korzyści dla Klienta

 • 01. Efektywne zarządzanie całością majątku sieciowego przedsiębiorstwa
 • 02. Optymalizacja kosztów i zwiększenie wydajności pracy
 • 03. Łatwiejsze gromadzenie oraz aktualizacja i utrzymanie bazy danych na najwyższym poziomie
 • 04. Szybka lokalizacja zagrożeń i obsługa awarii
 • 05. Pomoc w ekonomicznym planowaniu rozbudowy i modernizacji sieci
 • 06. Możliwość generowania zaawansowanych raportów
 • 07. Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa na rynku świadczonych usług

Dodatkowe usługi

 • 01. Szczegółowa analiza potrzeb biznesowych i dobór najlepszego dla klienta rozwiązania
 • 02. Doradztwo w zakresie doboru odpowiedniego środowiska docelowego
 • 03. Wsparcie w zakresie utworzenia lub rozwoju i modyfikacji modelu danych
 • 04. Kompleksowa analiza danych źródłowych

Jesteś zainteresowany paszportyzacją sieci?

Zapraszamy do kontaktu. Konsultanci GISonLine chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Skontaktuj się z namielement
Pozostałe usługi
Drone as a Service
Migracja danych
Szkolenia