Produkty

GRIDonLine Light

GRIDonLine Light  to mobilny system pracujący w chmurze, wspierający procesy paszportyzacji oraz inwentaryzacji  danych w terenie. Kluczowe cechy systemu wynikają z modelu zinwentaryzuj i zarządzaj, który zakłada takie przygotowanie i realizację procesów inwentaryzacji, aby ich naturalnym następstwem była ewolucja w kierunku utrzymania i zarządzania pozyskanych zasobów.

Centralna baza danych przechowuje pozyskiwane informacje o zasobach. Dzięki temu wszyscy interesariusze pracują na tych samych, aktualnych i dostępnych w czasie rzeczywistym danych:

 • ekipy pracujące w terenie – odpowiedzialne za pozyskiwanie informacji,
 • pracownicy techniczni w biurze – odpowiedzialni za kontrole, weryfikacje i wsparcie ekip terenowych,
 • kadra zarządzająca – odpowiedzialna za monitoring postępu prac i zakresu projektu.

Dzięki modułowej budowie użytkownicy pracują w aplikacji, która udostępnia narzędzia pozwalające na realizację zadań dostosowanych do bieżących potrzeb:

 • moduł Teren – umożliwia pozyskiwanie danych w trakcie prac polowych na urządzeniu mobilnym,
 • moduł Edytor/Manager – umożliwia dostęp do danych sieciowych w trybie edycji lub odczytu oraz  wspiera monitorowanie postępu i zakresu projektu poprzez dedykowane wskaźniki KPI, raporty i alerty.

Nowatorskim rozwiązaniem jest dostęp do pozyskiwanych danych za pomocą przyjaznej aplikacji Edytor umożliwiającej, weryfikację, uzgodnienie, kontrolę i korektę informacji pozyskanej w terenie. Dzięki wspólnej centralnej bazie danych informacje są płynnie wymieniane pomiędzy pracownikami w biurze a ekipami w terenie.

Aplikacja mobilna działa w trybie offline lub online. Pozwala to na pozyskiwanie danych niezależnie od dostępu do sieci szerokopasmowej. Dzięki technologii replikacji można przygotować paczkę danych do prac w terenie o ograniczonym dostępie do sieci. Zebrane informacje zostaną wprowadzone do centralnej bazy po uzyskaniu dostępu do sieci.

Wykorzystywana technologia umożliwia wzbogacenie danych pozyskiwanych w terenie o pliki multimedialne, zdjęcia, filmy. Dzięki temu istnieje możliwość załączenia dokumentacji, weryfikacji i uzupełnienia informacji z terenu podczas biurowych prac kameralnych.

GRIDonLine Light

Funkcje systemu

GRIDonLine LightGRIDonLine Light
 • 01. Prezentacja obiektów energetycznych na mapie wraz z ich atrybutami
 • 02. Oznaczanie i wyświetlanie statusy obiektów w formie graficznej i opisowej
 • 03. Weryfikacja pozycji geograficznej obiektów
 • 04. Przypisywanie wykonywanych zdjęć do konkretnych urządzeń
 • 05. Udostępnianie danych za pośrednictwem serwisów na zasadach Open Source (np. WFS, WMS, Map service, Feature Service)

Możliwości wykorzystania aplikacji

GRIDonLine LightGRIDonLine Light
 • 01. Inwentaryzacja majątku dystrybucyjnego i oświetlenia ulicznego
 • 02. Montaż tabliczek identyfikacyjnych i ostrzegawczych
 • 03. Monitoring i ocena stanu technicznego urządzeń
 • 04. Wsparcie procesu montażu tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych na słupach i stacjach transformatorowych
 • 05. Identyfikacja kolizji i opóźnień
 • 06. Monitoring i ocena zaawansowania prac inwestycji
 • 07. Rejestracja miejsc o podwyższonym ryzyku wystąpienia awarii
GRIDonLine Light
GRIDonLine LightGRIDonLine Light

Zainteresowany produktem?

Zapraszamy do kontaktu. Konsultanci GISonLine chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

 

elementZamów produkt