Usługi

Rozwiązanie dedykowane dla

OPERATORÓW SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OPERATORÓW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ŚRODOWISKA

Wdrożenia GIS

Firma GISonLine zapewnia profesjonalne wsparcie w zakresie projektowania i wdrażania systemów klasy GIS. Rozwiązania dedykowane, uszyte na miarę Twoich potrzeb, to odpowiedź na zwiększający się obszar wykorzystania technologii GIS.

Wszędzie tam, gdzie informacja ma swoje odniesienie przestrzenne, a proces zarządzania przedsiębiorstwem odnosi się do lokalizacji pracowników lub majątku, system GIS daje największe możliwości realizacji działań firmy. Specyfika poszczególnych branż, a także Systemów Informacji Geograficznej wymaga indywidualnego podejścia do każdego problemu. Nasze długoletnie doświadczenia w pracy z klientami reprezentującymi szeroki wachlarz działalności stanowi podstawę do sukcesu realizowanych wdrożeń. Chętnie podzielimy się z Państwem naszą wiedzą, aby już na etapie planowania uniknąć kosztownych modyfikacji w przyszłości. Doradzimy także, które aspekty mogą zostać pominięte.

Wierzymy w rozwiązania typu win-win, dlatego dzielimy się wiedzą oraz doświadczeniem GIS, a jednocześnie poszerzamy swoją wiedzę o branżach naszych klientów.

Korzyści płynące z wdrożenia rozwiązań GISonLine staną się realne dzięki synergii czterech kluczowych elementów:
1

Dane

kompletne, aktualne, prawidłowo pozyskane i zamodelowane

2

Procesy

jasno określone i zdefiniowane zgodnie z potrzebami klienta

3

Technologie

odpowiednio dobrany, wdrożony i zintegrowany system

4

Ludzie

wykwalifikowany zespół specjalistów z różnych dziedzin

Korzyści dla Klienta

 • 01. Kompletny system do monitorowania i zarządzania całością majątku przedsiębiorstwa
 • 02. Wizualizacja obiektów geometrycznych na podkładach mapowych
 • 03. Nowoczesne narzędzia do analiz danych przestrzennych i opisowych
 • 04. Skuteczne i szybkie planowanie modernizacji, naprawy, czy rozbudowy infrastruktury
 • 05. Bieżące raportowanie stanu obiektów i urządzeń
 • 06. Możliwość generowania wiarygodnych raportów ilościowych o majątku
 • 07. Usprawnienie procesu zarządzania ludźmi i zasobami oraz optymalizacja kosztów i zwiększenie wydajności pracy
 • 08. Łatwiejsze gromadzenie oraz aktualizacja i utrzymanie danych na najwyższym poziomie
 • 09. Atrakcyjna i innowacyjna forma prezentacji oferowanych usług dla potencjalnych klientów przedsiębiorstwa

Zakres usług wdrożeniowych

 • 01. Intensywna współpraca z klientem na etapie wstępnej analizy potrzeb i wymagań
 • 02. Opracowanie modelu danych dla systemu GIS
 • 03. Utworzenie metodyki pozyskania, wprowadzenia do systemu, aktualizacji i utrzymania danych
 • 04. Pozyskanie danych z dowolnych formatów i wprowadzenie do bazy danych GIS
 • 05. Pełne wsparcie w procesach: pozyskania danych, paszportyzacji sieci oraz inwentaryzacji terenowej
 • 06. Dostarczenie narzędzi GIS dostosowanych do potrzeb klienta, ułatwiających zarządzanie projektem i zasobami (GRIDonLine Manager)
 • 07. Dostarczenie aplikacji do bezpośredniego wprowadzania danych w systemie podczas inwentaryzacji terenowej (GRIDonLine Teren)
 • 08. Kontrola jakościowa i ilościowa na każdym etapie wdrożenia

Jesteś zainteresowany wdrożeniem systemu GIS w swoim przedsiębiorstwie?

Zapraszamy do kontaktu. Konsultanci GISonLine chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Skontaktuj się z namielement
Pozostałe usługi
Konsultacje i doradztwo
Inwentaryzacja danych w terenie
Migracja danych
Szkolenia