Usługi

Rozwiązanie dedykowane dla

ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
OPERATORÓW SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OPERATORÓW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
GEODEZJI

Kontrola jakości danych przestrzennych

Dążeniem naszej firmy jest świadczenie usług wysokiej jakości spełniających oczekiwania i potrzeby naszych klientów, zgodnie z obowiązującymi standardami. Ważne jest dla nas bezustanne podnoszenie jakości oferowanych usług, jak również zapewnienie bezpieczeństwa pozyskiwanych i przechowywanych informacji. Drogą do osiągnięcia tego celu, jest zdefiniowany proces kontroli jakości.

Na czym polega system kontroli jakości?

Kontrola jakości polega na działaniach, których celem jest identyfikacja procesów wytwarzających dany produkt oraz ich regulacja i korekcja w taki sposób, by zagwarantować wysoką jakość końcowego produktu. Umożliwia również porównanie wykonania określonych zadań z uzgodnionymi wymaganiami i podjęcie z jednej strony decyzji korygujących, a z drugiej wyciągnięcia wniosków na przyszłość, czyli modyfikacji istniejących procesów i procedur. Wypracowany system kontroli jakości jest narzędziem do wykrywania błędów lub braków, co pozwala na utrzymanie wysokiej jakości produktu, ale również spełnia ważną rolę w weryfikacji oraz optymalizacji procesów biznesowych.

Metodyka Kontroli Jakości

Plan zapewnienia jakości jest zawsze istotną częścią składową realizowanych przez nas zadań i jest zaimplementowany w cały proces realizacji projektu. Umożliwia on pełen nadzór nad tym zagadnieniem w każdej fazie życia projektu. Organizacja procesu zapewnienia jakości realizowana przez naszą firmę składa się z kilku ważnych etapów:

  • Etap Planowania Jakości
  • Etap Weryfikacji Jakości
  • Etap Monitorowania Jakości

 

Procedury Kontroli Jakości

Procedury zapewnienia i kontroli jakości są traktowane jako bardzo istotny element usług oferowanych przez naszą firmę. Stosowane przez nas procedury QA/QC opierają się na obowiązujących międzynarodowych standardach jakości informacji geograficznej, co w znaczący sposób przyczynia się do wysokiej jakości produktu.

Procedury zapewnienia jakości i kontroli jakości są traktowane jako bardzo istotny element usług oferowanych przez naszą firmę. W zakresie usługi kontroli jakości danych klienta sprawdzamy:

  • Kompletność
  • Walidację
  • Spójność logiczną i fizyczną
  • Integralność
  • Precyzję pozycjonowania

Kontrola jakości danych może się okazać kluczem do sukcesu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o usługach kontroli jakości danych przestrzennych?

Zapraszamy do kontaktu. Konsultanci GISonLine chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Skontaktuj się z namielement
Pozostałe usługi
Inwentaryzacja i monitoring sieci trakcyjnej metodami AI oraz ML
Wdrożenia produktów GISonLine
Detekcja Infrastruktury Podziemnej
Drone as a Service
Wdrożenia GIS
Konsultacje i doradztwo
Usługi programistyczne
Inwentaryzacja danych w terenie
Paszportyzacja sieci
Migracja danych
Tematyczne bazy danych
Kontrola jakości danych
Szkolenia