Usługi

Rozwiązanie dedykowane dla

Energetyka kolejowa
Transport

Usługa inwentaryzacji i monitoringu sieci trakcyjnej metodami AI oraz ML

Usługa inwentaryzacji i monitoringu sieci trakcyjnej metodami sztucznej inteligencji AI oraz uczenia maszynowego ML jest kompleksową usługą oferowaną przez GISonLine, obejmującą wykonanie nalotów i opracowanie danych pozyskanych przy użyciu bezzałogowych statków latających (UAV).

Usługa pozwala korzystać ze wszystkich zalet profesjonalnych systemów bezzałogowych bez zbędnego ryzyka i kosztów.

Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji i uczenia masyznowego pozwoliło na automatyzacje procesów identyfikacji i lokalizacji elementów sieci trakcyjnej, dzieki czemu osiagnięto

  • Skrócenie czasu wykonania przeglądu/analizy
  • Możliwość wykonania przeglądu/analizy w warunkach biurowych
  • Zwiększenie bezpieczeństwa – poprzez zmniejszenie ilości „manualnych” inspekcji na terenie przytorowym
  • Zmniejszenie ilości awarii  – poprzez identyfikację uszkodzonych izolatorów

 

 

 

Skuteczność metody

Usługa inwentaryzacji i monitoringu sieci trakcyjnej metodami sztucznej inteligencji AI oraz uczenia maszynowego ML jest uzależniona od jakości danych wykorzystanych w trakcie trenowania modelu oraz danych z badanego nalotu.

Podczas prac testowych osiągnięto wysoką skuteczność rozpoznawania obiektów.

Całkowity czas wnioskowania ~900 ms na zdjęcie.

Możliwe zastosowanie do szacowania szkód powstałych w wyniku katastrof komunikacyjnych w czasie rzeczywistym.

Innowacyjne podejście

W trakcie realizacji zastosowano innowacyjne podejscie analizy grupowej, polegające na wyszukiwaniu szczegółowych obiektów „w kontekście” większych obiektów gabarytowych, np.:

  • wyszukiwanie konstrukcji wsporczych
  • wyszukiwanie wieszaków na konstrukcjach wsporczych
  • wyszukiwanie trakcyjnych obiektów energetycznych
element
Pozostałe usługi
Inwentaryzacja i monitoring sieci trakcyjnej metodami AI oraz ML
Wdrożenia produktów GISonLine
Detekcja Infrastruktury Podziemnej
Drone as a Service
Wdrożenia GIS
Konsultacje i doradztwo
Usługi programistyczne
Inwentaryzacja danych w terenie
Paszportyzacja sieci
Migracja danych
Tematyczne bazy danych
Kontrola jakości danych
Szkolenia