Usługi

Rozwiązanie dedykowane dla

OPERATORÓW SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OPERATORÓW SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
GEODEZJI

Migracja danych

Celem migracji jest przeniesienie danych z systemu źródłowego do docelowego w taki sposób, aby nowy system umożliwiał realizację zakładanych procesów biznesowych.

Wymaga to transferu danych z jednego systemu informatycznego do drugiego przy zachowaniu kompletności, spójności, hierarchii i zależności występujących pomiędzy obiektami.

Migracja danych nie jest prostą konwersją formatów. Proces wymaga zastosowania działań, które pozwolą uzyskać jak najwyższą jakość danych w systemie docelowym.

Podejście GISonLine

Konsultanci GISonLine to zespół profesjonalistów z bogatym doświadczeniem zdobytym podczas realizacji różnorodnych projektów. Specjalizujemy się w migracji danych z różnych systemów GIS/CAD i konfiguracjach AS-IS lub TO BE. Posiadamy szeroką wiedzę na temat systemów inwentaryzacji bazujących m.in. na technologiach: Smallworld, ESRI, Bentley, Intergraph. Dzięki temu możemy być zarówno doradcą, jak i wykonawcą procesu migracji i integracji danych w systemach GIS. Skupiamy się przede wszystkim na potrzebach i wymaganiach zamawiającego. Stawiamy czoła wyzwaniom pojawiającym się na każdym etapie migracji, analizujemy możliwości i dobieramy najlepsze dla klienta rozwiązanie.

Etapy migracji danych
1

Analiza modeli danych w systemie źródłowym i docelowym

2

Identyfikacja potencjalnych braków i wskazanie metod oraz sposobów ich uzupełnienia

3

Analiza istniejących danych pod względem kompletności oraz logicznej i fizycznej spójności

4

Modelowanie struktur sieci w systemie docelowym

5

Testowa i produkcyjna migracja danych

6

Kontrola ilościowa, jakościowa i logiczna

Korzyści dla klienta

 • 01. Uzyskanie wysokiej jakości systemu docelowego łączącego dane z różnych źródeł i środowisk
 • 02. Możliwość wykorzystania funkcjonalności najnowszych systemów, przy użyciu danych zebranych w dotychczasowej pracy przedsiębiorstwa
 • 03. Realizacja kluczowych procesów biznesowych
 • 04. Łatwiejsze zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa
 • 05. Możliwość generowania wiarygodnych raportów ilościowych o zasobach

Zakres usług

 • 01. Szczegółowa analiza modeli danych w systemie źródłowym i docelowym
 • 02. Wsparcie klienta w procesie wyboru odpowiedniego środowiska docelowego
 • 03. Identyfikacja potencjalnych braków i zagrożeń
 • 04. Zdefiniowanie modelu danych w systemie docelowym
 • 05. Pełna migracja danych źródłowych do systemu docelowego
 • 06. Kontrola ilościowa i jakościowa migracji
 • 07. Weryfikacja poprawności topologicznej w systemie docelowym

Interesują Cię usługi migracji danych?

Zapraszamy do kontaktu. Konsultanci GISonLine chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Skontaktuj się z namielement
Pozostałe usługi
Inwentaryzacja i monitoring sieci trakcyjnej metodami AI oraz ML
Wdrożenia produktów GISonLine
Detekcja Infrastruktury Podziemnej
Drone as a Service
Wdrożenia GIS
Konsultacje i doradztwo
Usługi programistyczne
Inwentaryzacja danych w terenie
Paszportyzacja sieci
Migracja danych
Tematyczne bazy danych
Kontrola jakości danych
Szkolenia