Usługi

Rozwiązanie dedykowane dla

GEODEZJI
ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
ŚRODOWISKA

Tematyczne bazy danych

Przy budowie tematycznych baz danych pozyskujemy dane z wszystkich dostępnych źródeł i formatów zarówno cyfrowych, jak i analogowych. W zależności od typu danych źródłowych (wektor, raster, dane analogowe, cyfrowe dane opisowe, schematy połączeń, szkice lokalizacyjne) stosujemy różne techniki ich pozyskania od wektoryzacji i digitalizacji przez konwersję, migrację i inwentaryzację w terenie. Wszystkie dane pozyskiwane przez naszą firmę są zgodne z międzynarodowymi standardami obowiązującymi w danej branży. Ponadto przywiązujemy ogromną wagę do jakości naszych produktów, dlatego procesy kontroli jakości danych są wielowątkowe i stosowane na wszystkich etapach produkcji.

GESUT/BDOT

Obserwowany w ostatnim czasie szybki rozwój procesów informatyzacji krajowego systemu informacji o terenie oraz częste zmiany przepisów regulujących zakładanie i prowadzenie baz danych GESUT/BDOT500 powodują wzrost zapotrzebowania na usługi tworzenia takich opracowań. Nasza firma, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, oferuje kompleksową usługę zakładania bazy danych sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500).

 

Etapy zakładania bazy danych GESUT/BDOT500

Procedura tworzenia inicjalnych baz danych GESUT i BDOT500 przebiega wieloetapowo. Na początku nasi specjaliści przystępują do procesu skanowania materiałów źródłowych i przeprowadzają ich wnikliwą analizę, która pozwala wstępnie ocenić przydatność i ilość danych do wprowadzenia na kolejnym etapie prac. Na każdym etapie dbamy o poprawność i kompletność wprowadzanych danych poprzez stosowanie licznych analiz i wewnętrznych kontroli jakości, aby w efekcie końcowym, ostateczny produkt spełniał oczekiwania klienta.  Całą usługę realizujemy kompleksowo lub w zależności od potrzeb zamawiającego – na wybranym etapie zaawansowania prac.

1

Pozyskanie danych z różnych źródeł

2

Przetworzenie materiałów analogowych do postaci cyfrowej

3

Analiza materiałów źródłowych

4

Zakładanie bazy danych GESUT/BDOT500 – wprowadzanie danych

5

Kontrola jakości danych

6

Aktualizacja istniejących baz danych

Zakres usług

  • 01. Skanowanie dokumentacji technicznej, w tym operatów geodezyjnych
  • 02. Analiza danych pod względem ich przydatności do wykorzystania
  • 03. Konwersja i migracja danych do systemu docelowego klienta
  • 04. Dostosowanie istniejących baz danych do obowiązujących przepisów prawnych
  • 05. Kompleksowa kontrola jakości danych
  • 06. Walidacja baz danych w oparciu o dane dostępne w państwowych oraz branżowych zasobach

Jesteś zainteresowany tematycznymi bazami danych?

Zapraszamy do kontaktu. Konsultanci GISonLine chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

Skontaktuj się z namielement
Pozostałe usługi
Inwentaryzacja i monitoring sieci trakcyjnej metodami AI oraz ML
Wdrożenia produktów GISonLine
Detekcja Infrastruktury Podziemnej
Drone as a Service
Wdrożenia GIS
Konsultacje i doradztwo
Usługi programistyczne
Inwentaryzacja danych w terenie
Paszportyzacja sieci
Migracja danych
Tematyczne bazy danych
Kontrola jakości danych
Szkolenia