Produkty

PLANonLine

Innowacyjna platforma PLANonLine to odpowiedź na potrzeby stałego, szerokiego dostępu do aktualnych danych na każdym etapie realizacji inwestycji. Aktualne dane przestrzenne dostępne dla podmiotów na wszystkich szczeblach zarządzania, planowania i realizacji inwestycji to bezpośrednie korzyści dla przedsiębiorstwa.

PLANonLine to kompleksowe rozwiązanie z dostępem przez www i na urządzeniach mobilnych. Platforma pełni rolę centralnego repozytorium danych, gromadzonych na każdym etapie projektów inwestycyjnych, a następnie udostępnianych zaangażowanym podmiotom. System ma strukturę modułową dostosowaną do potrzeb każdej z grup użytkowników, pozwala na dostęp do danych niezbędnych w procesie realizacji zadań wynikających z aktualnego stanu inwestycji dla wszystkich interesariuszy.

PLANonLine

Korzyści z wdrożenia systemu

PLANonLinePLANonLine
  • 01. Optymalizacja procesów decyzyjnych
  • 02. Sprawna wymiana informacji pomiędzy ekipami terenowymi a pracownikami biura inwestycji
  • 03. Stały dostęp do aktualnej wiedzy wszystkich zaangażowanych podmiotów
  • 04. Ciągły dostęp kadry kierowniczej do monitoringu, umożliwiający weryfikację postępu prac i możliwość szybkiej reakcji na problemy i opóźnienia
  • 05. Optymalizacja procesu uzgodnień i roszczeń odszkodowawczych

Dostępne moduły systemu

PLANonLinePLANonLine
  • 01. Moduł Teren – pozwala na korzystanie z bazy danych w pracy terenowej, w trybie online lub offline
  • 02. Moduł Edytor – umożliwia pełną edycję i analizę zgromadzonych danych za pomocą przeglądarki www
  • 03. Moduł Manager – udostępnia raporty, alerty, wskaźniki KPI, pozwala na monitorowanie postępu i zakresu prac, także z poziomu przeglądarki WWW
PLANonLine
PLANonLinePLANonLine

Zainteresowany produktem?

Zapraszamy do kontaktu. Konsultanci GISonLine chętnie odpowiedzą na Twoje pytania.

 

elementZamów produkt