Branże

Administracja publiczna

Organy administracji publicznej są zobligowane do podejmowania decyzji na podstawie określonych czynników ekonomicznych, prawnych i społecznych. GISonLine oferuje szeroki zakres specjalistycznych usług wspomagających pracę tych jednostek.

Tworzymy dedykowane rozwiązania, które wspierają realizację zadań i strategii rozwoju jednostek administracji publicznej.

icon

Systemy Informacji Przestrzennej (GIS)

Ogólnodostępne geoportale

icon

Planowanie przestrzenne

Kalibracja map MPZP

icon

Inne

Rozwiązanie dopasowane do potrzeb

Administracja publiczna

Systemy Informacji Przestrzennej

Wdrożenia GIS w postaci Systemów Informacji Przestrzennej stanowią cenne źródło informacji dla mieszkańców, przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów oraz pracowników administracji publicznej, a także zapewniają możliwość rozwoju gminom.

Tworzymy Geoportale  dla jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Oferujemy:

  • Pełne wdrożenie systemu klasy GIS
  • Wykonanie dedykowanych aplikacji webowych
  • Innowacyjne i funkcjonalne rozwiązania desktopowe
  • Przygotowanie warstw tematycznych przeznaczonych do zaprezentowania na stronach internetowych
icon

Planowanie przestrzenne

Otaczająca nas przestrzeń cechuje się bardzo dużą heterogenicznością oraz zmiennością w czasie. Urbaniści i planiści stoją przed trudnym zadaniem zaprojektowania jej zgodnie z koncepcją ładu przestrzennego i strategią zrównoważonego rozwoju. W tym celu muszą przeanalizować znaczną ilość informacji i ocenić skutki podjętych decyzji. Wsparciem dla nich są Systemy Informacji Przestrzennej umożliwiające przetwarzanie i wizualizację danych oraz wykonywanie zaawansowanych analiz.

Oferujemy:

  • Przetworzenie dokumentacji analogowych MPZP i SUiKZP do wersji elektronicznej
  • Kalibrację i wektoryzację map MPZP i SUiKZP
  • Wizualizację alternatywnych wariantów realizacji inwestycji
  • Pozyskanie danych o zagospodarowaniu z miejsc trudnodostępnych, dzięki zastosowaniu bezzałogowych statków latających (UAV)
  • Wykonanie zaawansowanych analiz przestrzennych np. przydatności terenu czy zasięgu widoczności
  • Wykonanie analiz środowiskowych, map tematycznych (np. akustyczne) potrzebnych do przygotowania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
icon
Nasze usługi
Inwentaryzacja i monitoring sieci trakcyjnej metodami AI oraz ML
Wdrożenia produktów GISonLine
Detekcja Infrastruktury Podziemnej
Drone as a Service
Wdrożenia GIS
Konsultacje i doradztwo
Usługi programistyczne
Inwentaryzacja danych w terenie
Paszportyzacja sieci
Migracja danych
Tematyczne bazy danych
Kontrola jakości danych
Szkolenia