Branże

Branże sieciowe

Posiadamy bogate doświadczenie w różnego rodzaju zleceniach dla branż sieciowych, w szczególności energetycznej i telekomunikacyjnej. Oferujemy rozwiązania, które umożliwiają wzrost jakości i niezawodności świadczonych usług oraz minimalizację kosztów operacyjnych w przedsiębiorstwach sieciowych.

icon

Energetyka

Zarządzanie majątkiem sieciowym

icon

Telekomunikacja

Integracja danych przestrzennych

icon

Inne branże

Rozwiązanie dopasowane do potrzeb

Infrastruktura krytyczna

Energetyka

Wśród najważniejszych zadań stawianych obecnie przed branżą energetyczną jest dążenie do efektywnego zarządzania majątkiem sieciowym.

GISonLine oferuje kompleksowe usługi, które pozwalają na wykorzystanie specjalistycznych narzędzi GIS oraz rozwiązań informatycznych do monitorowania zasobów energii elektrycznej, zarządzania istniejącą infrastrukturą, planowania rozbudowy sieci energetycznej oraz zwiększania jej wydajności, zarządzania pracami w terenie i szybkiego reagowania w sytuacjach kryzysowych.

icon

Telekomunikacja

Dynamiczne zmiany na rynku oraz wzrastająca konkurencja stawiają dostawców usług telekomunikacyjnych przed trudnymi wyzwaniami. Klienci oczekują dostępu do większej ilości usług, o coraz wyższej jakości, co wymaga dobrego rozpoznania i zarządzania infrastrukturą sieciową.

GISonLine oferuje najwyższej jakości rozwiązania wspierające sektor telekomunikacyjny w procesie integracji danych przestrzennych, które mogą być wykorzystywane m.in. do utrzymania i monitorowania jakości usług, rozbudowy sieci, usuwania awarii, zarządzania majątkiem sieciowym, optymalizacji kluczowych procesów oraz redukcji kosztów przedsiębiorstwa.

icon

Inne branże sieciowe

Kompleksowe rozwiązania GISonLine są uniwersalne i mogą być dopasowane do potrzeb i wymagań każdej branży sieciowej.

Współpracujemy z klientem na każdym etapie wykonywania projektu, co pozwala nam uzyskać produkt spełniający oczekiwania zamawiającego.

icon
Nasze usługi
Inwentaryzacja i monitoring sieci trakcyjnej metodami AI oraz ML
Wdrożenia produktów GISonLine
Detekcja Infrastruktury Podziemnej
Drone as a Service
Wdrożenia GIS
Konsultacje i doradztwo
Usługi programistyczne
Inwentaryzacja danych w terenie
Paszportyzacja sieci
Migracja danych
Tematyczne bazy danych
Kontrola jakości danych
Szkolenia