Branże

Środowisko

Technologia GIS pozwala na efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi dzięki wykorzystaniu danych przestrzennych, w tym danych pozyskanych w terenie.

Obecnie jednym z najważniejszych obowiązków społeczeństwa jest zachowanie trwałości naturalnych ekosystemów. Nowe inwestycje powinny być planowane i realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, aby obszary naturalne i cenne przyrodniczo mogły służyć kolejnym pokoleniom.

Środowisko

GISonLine oferuje specjalistyczne usługi, które mają zastosowanie w wielu dziedzinach takich jak:

  • rolnictwo
  • leśnictwo
  • ochrona środowiska
  • geologia i geofizyka
  • gospodarka wodna
icon

W naszym portfolio znajdują się narzędzia GIS służące do wykonywania analiz środowiskowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych. Posiadamy doświadczenie w zakresie monitorowania stanu i przekształceń środowiska oraz modelowania procesów zachodzących w przyrodzie, dzięki czemu możemy ocenić podatność na działanie konkretnych czynników, oszacować kierunki potencjalnych zmian, zaplanować działania ochronne oraz zminimalizować koszty podejmowanych prac.

icon
Nasze usługi
Wdrożenia produktów GISonLine
Detekcja Infrastruktury Podziemnej
Drone as a Service
Wdrożenia GIS
Konsultacje i doradztwo
Usługi programistyczne
Inwentaryzacja danych w terenie
Paszportyzacja sieci
Migracja danych
Tematyczne bazy danych
Kontrola jakości danych
Szkolenia