Branże

Środowisko

Technologia GIS pozwala na efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi dzięki wykorzystaniu danych przestrzennych, w tym danych pozyskanych w terenie.

Obecnie jednym z najważniejszych obowiązków społeczeństwa jest zachowanie trwałości naturalnych ekosystemów. Nowe inwestycje powinny być planowane i realizowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, aby obszary naturalne i cenne przyrodniczo mogły służyć kolejnym pokoleniom.

Środowisko

GISonLine oferuje specjalistyczne usługi, które mają zastosowanie w wielu dziedzinach takich jak:

  • rolnictwo
  • leśnictwo
  • ochrona środowiska
  • geologia i geofizyka
  • gospodarka wodna
icon

W naszym portfolio znajdują się narzędzia GIS służące do wykonywania analiz środowiskowych oraz gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych. Posiadamy doświadczenie w zakresie monitorowania stanu i przekształceń środowiska oraz modelowania procesów zachodzących w przyrodzie, dzięki czemu możemy ocenić podatność na działanie konkretnych czynników, oszacować kierunki potencjalnych zmian, zaplanować działania ochronne oraz zminimalizować koszty podejmowanych prac.

icon
Nasze usługi
Inwentaryzacja i monitoring sieci trakcyjnej metodami AI oraz ML
Wdrożenia produktów GISonLine
Detekcja Infrastruktury Podziemnej
Drone as a Service
Wdrożenia GIS
Konsultacje i doradztwo
Usługi programistyczne
Inwentaryzacja danych w terenie
Paszportyzacja sieci
Migracja danych
Tematyczne bazy danych
Kontrola jakości danych
Szkolenia