Projekty

Pomiary georadarowe potwierdzające lokalizację zbiorników posmołowych

Na zlecenie jednego z największych polskich przedsiębiorstw geologicznych – PG Kielce – przeprowadziliśmy detekcję podziemną pod kątem weryfikacji lokalizacji zbiorników posmołowych zakopanych w XX w. Prace przeprowadzono w 15 miastach, m.in.: Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Łodzi i Opolu. Wynikiem pomiarów georadarowych oraz geodezyjnych, było stworzenie map przedstawiających wzajemne położenie, stan (część zbiorników była zasypana gruzem), specyfikę (grubość, stopień zbrojenia pokrywy) oraz głębokość wykrytych obiektów.

Pomiary georadarowe potwierdzające lokalizację zbiorników posmołowych
01.
Cele
 • Weryfikacja położenia podziemnych zbiorników posmołowych
 • Wykrycie granic zbiorników oraz określenie ich głębokości
 • Zbadanie charakterystyki zlokalizowanych obiektów
 • Stworzenie dostosowanych do potrzeb klienta map
02.
Wyzwania
 • Brak lub niska jakość istniejącej, archiwalnej dokumentacji dotyczącej zbiorników
 • Tereny silnie przeobrażone względem stanu na czas zakopywania zbiorników (często zabudowane lub zagospodarowane)
 • Zróżnicowana charakterystyka badanego podłoża
 • Różne wymiary lokalizowanych obiektów oraz inne materiały wykonania
03.
Rozwiązania
 • Przeprowadzenie pomiarów georadarowych opartych na wielu sekwencjach i częstotliwościach fali
 • Każdorazowe dostosowywanie konfiguracji instrumentu do warunków terenowych
 • Stały kontakt z klientem, pozwalający na wspólne uzyskanie jak najlepszych wyników
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej i opracowanie modelu 3D