Projekty

Detekcja infrastruktury podziemnej i opracowanie modelu 3D

Dostarczenie projektantowi kompletnych informacji dotyczących położenia, głębokości i charakterystyki sieci uzbrojenia terenu to niełatwe zadanie, niosące za sobą ogrom korzyści. Istotą tego interdyscyplinarnego projektu, realizowanego wraz ze szwedzką firmą EXACT, było stworzenie kompleksowego opracowania przestrzennego całej infrastruktury – zarówno naziemnej, jak i podziemnej – na terenie planowanego budynku przemysłowego.  Podczas prac, nasz Zespół ds. Detekcji Infrastruktury Podziemnej pozyskał i opracował dane o instalacjach podziemnych na obszarze o powierzchni ponad 12 000 m², tworząc modele 3D, które kolejno zostały pomyślnie zintegrowane z chmurą punktów pozyskaną z naziemnego skaningu laserowego oraz nalotu bezzałogowym statkiem latającym.

Detekcja infrastruktury podziemnej i opracowanie modelu 3D
01.
Cele
 • Analiza otrzymanej dokumentacji
 • Inwentaryzacja infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem technik detekcyjnych i pomiarów georadarowych
 • Stworzenie map cyfrowych oraz modeli 3D całej infrastruktury podziemnej
 • Integracja danych z wynikami nalotu bezzałogowym statkiem latającym i naziemnego skaningu laserowego
02.
Wyzwania
 • Brak danych cyfrowych dotyczących uzbrojenia terenu
 • Praca na intensywnie użytkowanym terenie przemysłowym
 • Duża ilość pozyskanych informacji o położeniu przestrzennym i charakterystyce obiektów
 • Konieczność stworzenia trójwymiarowego opracowania gotowego do integracji z wynikami innych metod pomiarowych
03.
Rozwiązania
 • Stworzenie kart informacyjnych studzienek  zawierających dokumentację fotograficzną
 • Wykorzystanie wszystkich technologii detekcyjnych (lokalizatory elektromagnetyczne, sondy lokalizacyjne, pomiary indukcyjne, georadar, itd.)
 • Wykonanie modeli 3D w środowisku CAD
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Pomiary georadarowe potwierdzające lokalizację zbiorników posmołowych