Projekty

Projekty GISonLine

Usługi Profesjonalne GIS
Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie dla województwa mazowieckiego
Usługi Profesjonalne GIS
Innogy – Kontrola Jakości Migracji Danych Sieciowych
Usługi Profesjonalne GIS
Innogy – Konsultacje i doradztwo w projekcie wdrożenia systemu paszportyzacji sieci
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Aktualizacja w systemie ZMS danych paszportyzacyjnych
Jesteśmy obecni również w projektach z dofinansowaniem z funduszy europejskich!