Projekty

Projekty GISonLine

Usługi Wdrożeniowe
Urząd Komunikacji Elektronicznej – Przeglądarka infrastruktury telekomunikacyjnej
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Pomiary georadarowe potwierdzające lokalizację zbiorników posmołowych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej i opracowanie modelu 3D
Usługi Profesjonalne GIS
PSE Inwestycje S.A. – pozyskanie danych, analizy przestrzenne i statystyczne, dokumentacja fotograficzna
Usługi Profesjonalne GIS
CRITIGEN – Digitalizacja powierzchni nieprzepuszczalnych – Hrabstwo Cobb (USA)
Usługi Profesjonalne GIS
Paszportyzacja Sieci Światłowodowej na potrzeby Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych dla rejonów Tarnów i Jelenia Góra
Usługi Wdrożeniowe
Geoportal Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
Usługi Wdrożeniowe
Geoportal Małopolskich Szlaków Turystycznych