Projekty

Projekty GISonLine

Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych
Usługi Profesjonalne GIS
PSE Inwestycje S.A. – pozyskanie danych, analizy przestrzenne i statystyczne, dokumentacja fotograficzna
Usługi Profesjonalne GIS
CRITIGEN – Digitalizacja powierzchni nieprzepuszczalnych – Hrabstwo Cobb (USA)
Usługi Profesjonalne GIS
Paszportyzacja Sieci Światłowodowej na potrzeby Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych dla rejonów Tarnów i Jelenia Góra
Usługi Profesjonalne GIS
Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie dla województwa mazowieckiego
Usługi Profesjonalne GIS
Innogy – Kontrola Jakości Migracji Danych Sieciowych