Projekty

Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN) dla Tauron Dystrybucja S.A.

Braliśmy udział w realizacji jednego z największych na terenie kraju projektu realizowanego przez Taruon Dystrybucja S.A. dotyczącego procesu paszportyzacji i inwentaryzacji  sieci elektroenergetycznej.

Dane to element kluczowy każdego wdrożenia systemu GIS. To dzięki prawidłowo pozyskanym i zamodelowanym danym operatorzy systemów są w stanie przetwarzać i analizować informacje. Dlatego bardzo dużą wagę przykładamy do jakości, prawidłowej interpretacji i implementacji danych w systemie.

W toku realizacji projektu wykonaliśmy paszportyzację sieci niskiego i średniego napięcia o łącznej długości ponad 5 tys. kilometrów. Źródłem informacji o sieci były dane papierowe z różnych zasobów w tym dane topograficzne, dane geodezyjne i branżowe oraz dane pozyskane z terenu w toku inwentaryzacji.

Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
01.
Cel projektu

Utworzenie cyfrowej bazy danych o majątku sieciowym stanowiącej precyzyjne źródło informacji o parametrach technicznych poszczególnych elementów sieci, ich położeniu geograficznym oraz relacjach z innymi obiektami.

02.
Wyzwania
  • różnorodność danych (od protokołów i schematów z lat 50. do współczesnej dokumentacji powykonawczej)
  • skomplikowana hierarchia źródeł danych
  • skomplikowana struktura sieci podziemnych
  • duże zagęszczenie sieci i ogromna ilość danych je opisujących
  • wyspecjalizowana wiedza branżowa
  • różne układy współrzędnych danych źródłowych
  • brak spójności danych branżowych w ramach danego oddziału
  • niekompletne dane źródłowe
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych