Projekty

Migracja danych elektroenergetycznych

Projekt realizowany w ramach wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Energa Operator S.A oddział w Kaliszu. W tym przypadku również mieliśmy za zadanie przenieść cały zasób danych o majątku dystrybucyjnym spółki z starego środowiska opartego o rozwiązania firmy GE do do nowego środowiska ESRI z zachowaniem wszystkich danych, zdolności analitycznej i operacyjnej systemu.

Podobnie jak w poprzedniej realizacji największą wyzwaniem okazały się różnice w modelu danych obu systemów, w tyj tzw. dwa „światy”: topograficzny (świat mapy układ 1965 lub 1992) i schematu (schematy urządzeń w układzie kartezjańskim), wolumen danych oraz bardzo krótki czas realizacji.

Wykorzystaliśmy autorską metodykę realizacji migracji z wykorzystaniem oprogramowania klasy ETL ( Extract, Transform and Load) umożliwiającą stosowanie skomplikowanych konwerterów oraz gwarantującą powtarzalność procesu.

Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Szczegóły projektu
01.
Zakres
  • Dane elektroenergetyczne oddziału w Kaliszu
  • 40 tys. km sieci,
  • 11 tys. stacji,
  • 400 tys. słupów,
  • 600 tys. złącz
02.
Wyzwania
  • Różnice między systemami GE i ESRI – Dwa „światy”: – topograficzny (świat mapy układ 1965 lub 1992) i schematu (schematy urządzeń w układzie kartezjańskim),
  • Różnice koncepcyjne w modelach danych
03.
Technologia
  • ESRI
  • GE SmallWorld
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych