Projekty

Inwentaryzacja i paszportyzacja majątku dystrybucyjnego

Firma GISonLine wykonała dla PKP Energetyka kompleksowe wdrożenie Systemu GIS wraz z wsparciem procesu Inwentaryzacji i Paszportyzacji majątku sieciowego.

PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Szczegóły projektu
01.
Cele

Celem projektu było stworzenie systemu pozwalającego odpowiedzieć na 3 podstawowe pytania:

  • Gdzie znajdują się aktywa?
  • Jaka jest ilość urządzeń?
  • Jaki jest stan techniczny urządzeń?
02.
Wyzwania
  • Duży zakres danych i usług
  • Stosunkowo krótki okres realizacji projektu
03.
Technologia
  • GRIDonLine
  • ArcGIS Server
  • ArcGIS Desktop
Galeria realizacji
Zakres usług
1

Konsultacje i doradztwo

2

Dostawa urządzeń

3

Paszportyzacja i Inwentaryzacja

4

Wdrożenie systemu GIS

5

Kontrola jakości

1. Konsultacje i doradztwo

W ramach procesu przygotowawczego do projektu, przy aktywnym udziale zamawiającego, określone zostały cele, etapy i zakres wdrożenia. Wraz z klientem wypracowany został model danych, oraz przygotowano metodyki wykonania prac, w tym podstawową Metodykę Paszportyzacji i Inwentaryzacji majątku dystrybucyjnego.

2. Dostawa urządzeń

Dostarczenie tabletów oraz aparatów fotograficznych.

3. Paszportyzacja i inwentaryzacja

Realizacja i wsparcie w procesach paszportyzacji i inwentaryzacji majątku dystrybucyjnego.

4. Wdrożenie systemu GIS

W ramach wdrożenia systemu GIS dostarczono kompleksowy, modułowy system GRIDonLine wspierający procesy inwentaryzacji, paszportyzacji i zarządzania majątkiem sieciowym.

Podstawowe cechy systemu:
+ Centralna baza danych
+ Modułowa budowa:
– GRIDonLine Teren
– GRIDonLine Edytor
– GRIDonLine Manager
+ Tryb pracy offline i online

Przeczytaj więcej o systemie GRIDonLine

Dowiedź się więcej

 

5. Kontrola jakości

Kontrola jakości danych w zakresie:

+ Zgodności z metodyką
+ Kompletności atrybutów obligatoryjnych
+ Kompletności i jakości zdjęć z inwentaryzacji
+ Poprawności topologicznej sieci

Powiązane projekty
Branże sieciowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Branże sieciowe
Innogy – Konsultacje i doradztwo w projekcie wdrożenia systemu paszportyzacji sieci
Branże sieciowe
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Branże sieciowe
Tauron Dystrybucja S.A. – Aktualizacja w systemie ZMS danych paszportyzacyjnych
Branże sieciowe
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Jesteśmy obecni również w projektach z dofinansowaniem z funduszy europejskich!