Projekty

System „GRIDonLine”  w PKP Energetyka S.A.

Firma GISonLine wykonała dla PKP Energetyka S.A kompleksowe wdrożenie Systemu GIS opartego o autorskie rozwiązanie pod nazwą GRIDonLine. PKP Energetyka S.A specjalizuje się w sprzedaży i dostarczaniu energii elektrycznej do sieci trakcyjnych i biznesowych i pełni kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego transportu kolejowego na terenie całego kraju. Dlatego też informacja o tym gdzie dokładnie jest zlokalizowany majątek spółki oraz w jakim jest on stanie technicznym była informacją krytyczną dla całego przedsiębiorstwa.

Głównym zadaniem projektu była inwentaryzacja i paszportyzacja całego liczącego ponad 20 tys km sieci majątku. Prace zostały zrealizowane w przeciągu 12 miesięcy w trakcie których wykonano szereg usług i dostaw począwszy od usług doradczych i konsultingowych, przez wdrożenie, paszportyzację i inwentaryzację aż po kontrolę jakości utworzonej bazy danych zawierającej aktualne dane o sieci dystrybucyjnej.  Skala i zakres projektu, bardzo krótki czas realizacji, dostawa licencji i sprzętu, wysokie wymagania jakościowe to tylko niektóre z problemów przed którymi stanął nasz zespół. Dzięki wiedzy, doświadczeniu, nowoczesnej technologii i pełnym zaangażowaniu w projekt wszystkich interesariuszy projekt zakończył się sukcesem w zakładanym terminie. Obecnie system jest używany w całym przedsiębiorstwie przez około 2000 tys pracowników i usprawnia procesy eksploatacyjne, rozwojowe i inwestycyjne i jest ciągle rozwijany o nową funkcjonalność.

 

PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Szczegóły projektu
01.
Cele

Celem projektu było stworzenie aktualnej bazy danych o majątku dystrybucyjnym przedsiębiorstwa oraz wdrożenie Systemu GIS pozwalającego utrzymać dane w wysokiej jakości, aktualności oraz usprawnić procesy zarządzania majątkiem. System został tak zaprojektowany aby każdy z pracowników spółki mógł znaleźć szybko odpowiedzi na poniższe pytania;

 • Gdzie znajdują się urządzenia tworzące naszą sieć ?
 • Jaka jest ilość tych urządzeń ?
 • Jaki jest ich stan techniczny ?
 • Kiedy obiekt został zainstalowany lub wymieniony ?
 • Jak dokładnie obiekt wygląda ?
02.
Wyzwania

Do największych wyzwań projektu zaliczyć należy;

 • Bardzo krótki czas realizacji,
 • Bardzo duży zakres prac,
 • Wysokie wymagania jakościowe,
 • Brak danych źródłowych o majątku dystrybucyjnym,
 • Stopień skomplikowania sieci,
 • Przestrzenne rozproszenie sieci na terenie całego kraju,
 • Ilość osób zaangażowanych w prace projektowe ponad 400 osób,
03.
Technologia i Rozwiązanie

Do realizacji prac projektowych została wybrana sprawdzona technologia informatyczna oparta o rozwiązania światowego lidera GIS firmy ESRI Inc, w oparciu o którą wdrożono autorski system GRIDonLine wspomagający proces inwentaryzacji, paszportyzacji i zarządzanie majątkiem sieciowym.  System modułowy składający się z trzech aplikacji Edytor, Teren i Manager działających w oparciu o centralną bazę danych, w prosty i intuicyjny sposób umożliwił przeprowadzenie całości prac. Główne elementy i stosowane technologie;

 • ArcGIS Serwer, ArcGIS Desktop,
 • Microsoft,
 • Metodyka Agile,
 • Baza Danych MS SQL umieszczona w chmurze obliczeniowej jako Centralną Bazę Danych Systemu,
 • Technologia WWW dzięki której w prosty i intuicyjny sposób udostępniono narzędzia do inwentaryzacji i paszportyzacji
 • Drony jako element wspomagający prace inwentaryzacyjne,
Galeria realizacji
Zakres usług
1

Konsultacje i doradztwo

2

Dostawa urządzeń i licencji

3

Wdrożenie systemu GIS

 

4

Paszportyzacja i Inwentaryzacja

5

Kontrola jakości

6

Procedury Utrzymania Danych

1. Konsultacje i doradztwo

 • Pierwszym etapem prac projektowych były usługi konsultingowe skupione wokół prac analitycznych i doradczych w trakcie których wykonaliśmy;

  • Audyt Danych – Przedmiotem prac była analiza danych źródłowych będących w posiadaniu Zamawiającego wraz z oceną ich przydatności, wskazaniem braków i sposobem ich eliminacji. Efektem prac było repozytorium danych będących głównym zasobem danych wykorzystywanych w projekcie.
  • Opracowania metodyki i procedur realizacji Inwentaryzacji i Paszportyzacji majątku dystrybucyjnego będącego własnością PKP Energetyka S.A. Wspólnie z zamawiającym opracowaliśmy szczegółowa procedurę realizacji prac w terenie uwzględniającą zakres zbieranych danych, sposób wykonywania zdjęć obiektów i pomiarów GPS.
  • Opracowanie metodyki aktualizacji danych systemu GIS,
  • Opracowanie metodyki kontroli jakości danych będących wynikiem Inwentaryzacji i Paszportyzacji,
  • Opracowanie modelu danych elektroenergetycznych systemu GIS, wraz z utworzeniem słowników urządzeń elektroenergetycznych,
  • Przygotowano i zrealizowano dedykowane szkolenia z realizacji prac inwentaryzacyjnych i aktualizacji danych w systemie GIS w terenie dla ponad 400 pracowników skierowanych do realizacji projektu,

2. Dostawa urządzeń

Dostarczenie tabletów oraz aparatów fotograficznych.

3. Paszportyzacja i inwentaryzacja

Realizacja i wsparcie w procesach paszportyzacji i inwentaryzacji majątku dystrybucyjnego.

4. Wdrożenie systemu GIS

W ramach wdrożenia systemu GIS dostarczono kompleksowy, modułowy system GRIDonLine wspierający procesy inwentaryzacji, paszportyzacji i zarządzania majątkiem sieciowym.

Podstawowe cechy systemu:
+ Centralna baza danych
+ Modułowa budowa:
– GRIDonLine Teren
– GRIDonLine Edytor
– GRIDonLine Manager
+ Tryb pracy offline i online

Przeczytaj więcej o systemie GRIDonLine

Dowiedź się więcej

 

5. Kontrola jakości

Kontrola jakości danych w zakresie:

+ Zgodności z metodyką
+ Kompletności atrybutów obligatoryjnych
+ Kompletności i jakości zdjęć z inwentaryzacji
+ Poprawności topologicznej sieci

Powiązane projekty
Branże sieciowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Branże sieciowe
Innogy – Konsultacje i doradztwo w projekcie wdrożenia systemu paszportyzacji sieci
Branże sieciowe
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Branże sieciowe
Tauron Dystrybucja S.A. – Aktualizacja w systemie ZMS danych paszportyzacyjnych
Branże sieciowe
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Jesteśmy obecni również w projektach z dofinansowaniem z funduszy europejskich!