Projekty

Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia

W 2016 roku GISonLine realizowało prace badawczo-rozwojowe dla PKP Energetyka S.A., w których została wykonana inwentaryzacja nowo wyremontowanego odcinka sieci SN (20 km wzdłóż linii kolejowej Podłęże-Bochnia).

W ramach prac z wykorzystaniem dronów powstała ortofotomapa o bardzo wysokiej rozdzielczości 1cm/piksel, numeryczny model pokrycia terenu oraz chmura punktów do wizualizacji obszaru w środowisku 3D.

Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
01.
Rezultaty projektu

Pozytywne wyniki badań zachęciły Spółkę do zainteresowania się tematem wykorzystania nalotów dronowych dedykowanych energetyce, a pozyskane materiały zostały wykorzystane w aplikacji internetowej przygotowanej dla PKPE S.A. jako jeden z podkładów mapowych.

W ramach dodatkowych oblotów i weryfikacji potrzeb, powstał kompleksowy raport oceny przydatności bezzałogowych statków powietrznych, w procesach utrzymania i eksploatacji majątku sieciowego oraz wsparcia kluczowych procesów biznesowych. Opracowanie rozwiązań dostosowanych do metodycznego i kompleksowego zbierania informacji jest konieczne, by pozyskiwane dane były wysokiej jakości i dostępne w jak najkrótszym czasie dla szerokiego grona odbiorców.

02.
Technologia

W trakcie prac wykorzystywano dwa różne typu systemów bezzałogowych. System płatowy Feniks oraz system wielowirnikowy Gryf. Oba systemy były wyposażone w wysokorozdzielczy aparat fotograficzny.

Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych