Projekty

Firma GISonLine realizuje projekt integracji systemu GIS z systemami klasy Asset Management (IBM Maximo) i Billing (SAP) i SCADA.

Celem projektu jest pełna informatyzacja przedsiębiorstwa klienta,  integracja danych pomiędzy systemami aby w pełni wykorzystać potencjał poszczególnych technologii na potrzeby bardziej efektywnej realizacji procesów biznesowych.

Projekt zakłada pełną integrację systemów za pośrednictwem Korporacyjnej Szyny Usług przy wykorzystaniu interfejsów SOAP i REST.

W zakresie projektu jest określenie masteringu poszczególnych danych, definicja funkcjonalności realizowanych w systemach, określenie granic systemów i harmonizacja danych.

Integracja Systemów w PKP Energetyka
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych