Projekty

PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych

Dla Tauron Dystrybucja S.A., Region WN wykorzystując bezzałogowe systemy latające, wykonaliśmy serię inspekcji stanu technicznego sieci wybranych obiektów wysokich napięć. Prace były realizowane w trudnych warunkach środowiskowych i terenowych, gdzie nie było możliwości wykonania oględzin innymi środkami.

Uzyskana jakość zdjęć i filmów pozwoliła na identyfikację uszkodzeń linii oraz wykonanie raportów i rekomendacji dla odcinków poddanych inspekcji. W toku analiz zidentyfikowaliśmy szereg usterek bardzo istotnych z punktu eksploatacji sieci.

Opracowaliśmy szczegółowy raport oraz rekomendacje pilnych prac serwisowych.  W pracach wykorzystywaliśmy dwa różne systemy BSP wyposażone w wysoko-rozdzielczą kamerę cyfrową.

PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
01.
Obiekty objęte inspekcją
  • przewody fazowe
  • przewody odgromowe
  • konstrukcje wsporcze
  • osprzęt występujący na obiektach sieci (mostki, izolatory)
02.
Zidentyfikowane usterki
  • rozploty przewodów odgromowych
  • zerwanie drutów oplotu mostka
  • przebarwienia oplotu przewodów roboczych
  • uszkodzenia drutów oplotów ochronnych tłumików drgań
  • awarie izolatorów
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych