Projekty

Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz stacji transformatorowych

GISonLine na zlecenie firmy Tauron wzięła udział w projekcie Znakowania i inwentaryzacji uzupełniającej słupów SN oraz Stacji Transformatorowych. Projekt został wykonany w oparciu o platformę GRIDonLine Light.  Narzędzia dostarczone przez firmę GISonLine to aplikacja Webowa oraz Mobilna. Umożliwiły one wykonywani inwentaryzacji przez ekipy terenowe oraz sprawne zarządzanie pracami przez kadrę kierowniczą i przechowywanie i udostępnianie stworzonej  dokumentacji projektowej. Dzięki aplikacji mobilnej „Teren” użytkownicy mieli możliwość wykonywania inwentaryzacji terenowej na bieżąco co znacząco obniża ilość błędów  związanych z późniejszym przenoszeniem  danych z dokumentacji papierowej. Dodatkowym atutem, charakteryzującym projekty wykonywane na platformie GRIDonLine Light, był krótki czas wdrożenia aplikacji.

Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
01.
Zakres projektu
 • Rejony dystrybucji:
  • Dębica
  • Tarnów
  • Dąbrowa Tarnowska
  • Bochnia
 • 35 tys. słupów
 • 4,5 tys. stacji transformatorowych
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych