Projekty

Kontrola Jakości Migracji Danych Sieciowych

Braliśmy udział w realizacji projektu wdrożenia systemu paszportyzacji sieci elektroenergetycznej w RWE IT Polska (obecnie Innogy).

Zakres usług obejmował usługi profesjonalne GIS między innymi konsultacje z zakresu metodyki wdrożenia, paszportyzacji, migracji danych, kontroli jakości oraz usługi programistyczne. Usługi realizowane w ramach umowy ramowej świadczone bezpośrednio dla kierownictwa projektu.

W ramach prac zrealizowaliśmy szereg prac konsultacyjnych w zakresie zarządzania projektem i opracowania technicznej dokumentacji projektowej w tym harmonogramu projektu, strategii migracji danych, metodyki paszportyzacji, strategia czyszczenia danych, i kontroli jakości danych.

Jednym z ważniejszych zadań zrealizowanych podczas prac było opracowanie dedykowanych narzędzi programistycznych umożliwiających wykonanie kontroli jakości migracji danych. Przedmiotem kontroli były dane o sieci, pochodzące z migracji z środowiska opartego o rozwiązania Smallworld do systemu docelowego opartego o rozwiązania firmy ESRI. Zakresem projektu była kompleksowa usługa kontroli jakości; począwszy od przygotowania metodyki kontroli, przez opracowanie i wdrożenie dedykowanych narzędzi programistycznych, po przeprowadzenie serii kontroli każdego z etapów migracji wraz z opracowaniem szczegółowych raportów opisujących wyniki.

Przygotowywane przez Nas narzędzia kontrolne  być opracowane w dwóch różnych środowiskach tj. Smallworld i ESRI a sposób ich działania musiał być tożsamy pomimo różnic w modelu danych.

Innogy – Kontrola Jakości Migracji Danych Sieciowych
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych