Projekty

Migracja danych elektroenergetycznych dla rejonów Tarnów i Jelenia Góra

Migracja Danych Elektroenergetycznych dla Tauron S.A. Projekt realizowany w ramach wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tauron S.A. GISonLine zrealizował proces migracji danych elektroenergetycznych w dwóch oddziałach spółki; Tarnów i Jelenia Góra. Proces migracji danych elektroenergetycznych był kluczowym elementem wdrożenia nowego systemu GIS w spółce opartego o rozwiązania firmy ESRI. Dotychczasowy system w tych oddziałach był oparty o rozwiązania firmy Smallworld a migracja danych miała za zadania przenieść cały zasób danych o majątku dystrybucyjnym spółki do nowego środowiska z zachowaniem wszystkich danych, zdolności analitycznej i operacyjnej systemu.

Największą wyzwaniem okazały się różnice w modelu danych obu systemów, w tyj tzw. dwa „światy”: topograficzny (świat mapy układ 1965 lub 1992) i schematu (schematy urządzeń w układzie kartezjańskim), wolumen danych oraz bardzo krótki czas realizacji.

Opracowaliśmy autorską metodykę realizacji migracji z wykorzystaniem oprogramowania klasy ETL ( Extract, Transform and Load) umożliwiającą stosowanie skomplikowanych konwerterów oraz gwarantującą powtarzalność procesu

Tauron S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych dla rejonów Tarnów i Jelenia Góra
01.
Zakres
 • dwa oddziały Tauron S.A.: Tarnów i Jelenia Góra
 • 33 tys. km sieci elektroenergetycznej
 • 8 tys. stacji transformatorowych
 • 300 tys. słupów
 • 180 tys. złącz kablowych
02.
Wyzwania
 • Różnice między systemami GE i ESRI – Dwa „światy”: – topograficzny (świat mapy układ 1965 lub 1992) i schematu (schematy urządzeń w układzie kartezjańskim),
 • Różnice w modelach danych
03.
Technologia
 • ESRI (ArcGIS Desktop10.0, ArcSDE)
 • GE Smallworld
 • Safe Software – FME
 • Python
 • .Net
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych