Projekty

Paszportyzacja Sieci Światłowodowej na potrzeby Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego

Paszportyzacja sieci światłowodowej woj. Podlaskiego. W trakcie prac korzystano z szerokiego spectrum danych wektorowych różnych formatów CAD /GIS rastrowych i tabelarycznych. W ramach zlecenia pozyskaliśmy od wszystkich operatorów dane branżowe oraz  dane o miejscowościach, dane o strukturze ludności i dane administracyjne.

Celem projektu była inwentaryzacja infrastruktury sieci szerokopasmowej na terenie województwa podlaskiego oraz wskazanie miejsc o najsłabszym pokryciu usługą. Przeprowadzone analizy przestrzenne wykorzystujące stopień zaludnienia oraz dostęp do sieci, zostały wykorzystane do planowanej rozbudowy i rozwoju infrastruktury sieciowej woj. podlaskiego.

 

Paszportyzacja Sieci Światłowodowej na potrzeby Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego
01.
Największe wyzwania projektu
  • Różnorodność danych,
  • Skomplikowana struktura sieci telekomunikacyjnej,
  • Analizy przestrzenne uwzględniające strukturę demograficzną,
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych