Projekty

Prace geoinformatyczne i inwentaryzacja terenowa – pozyskanie danych, analizy przestrzenne i statystyczne, dokumentacja fotograficzna

Projekt zrealizowany dla Polskich Sieci Energetycznych obejmował proces pozyskania danych przestrzennych i opracowań mapowych z wykonaniem analiz statystycznych dla potrzeb opracowywanych Studiów Wykonalności dla nowobudowanych linii elektroenergetycznych 400 kV. Usługa została wykonana dla linii Pątnów – Włocławek Azoty, Jasiniec-Grudziądz oraz Pątnów-Jasiniec o łącznej długości 241 km.

W ramach realizacji projektu wykonano inwentaryzację danych, pozyskano ponad 160 arkuszy map geodezyjnych w różnych skalach, 35000 wypisów z ewidencji gruntów i budynków które następnie poddano konwersji do cyfrowej bazy danych. Następnie korzystając z tak pozyskanych danych wykonano serie analiz geo-statystycznych i raportów wraz z zestawem map umożliwiających zamawiającemu określenie; ilości działek przez które przebiega planowana rozbudowa linii elektroenergetycznych, ich własności, typu użytkowania, i wielu innych informacji koniecznych do optymalnego zaprojektowania ostatecznego przebiegu projektowanej linii wysokiego napięcia.

Prace zostały wykonane w środowisku ESRI ArcGIS 10.1.

PSE Inwestycje S.A. – pozyskanie danych, analizy przestrzenne i statystyczne, dokumentacja fotograficzna
01.
W toku prac zrealizowano
  • Pozyskanie danych z regionalnych ośrodków geodezyjnych,
  • Konwersje pozyskanych danych do postaci wektorowej,
  • Budowę modelu danych,
  • Tworzenie map tematycznych,
  • Wykonanie inwentaryzacji terenowej,
  • Wykonanie analiz statystycznych i raportów,
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych