Projekty

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych

Przedmiotem projektu była dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych na potrzeby Projektu „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego –  dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych
01.
Zadania zrealizowane w ramach projektu:

• Pozyskanie danych źródłowych od wszystkich JST z terenu Województwa Świętokrzyskiego (ponad 150 instytucji).
• Analiza pozyskanych danych wraz określeniem braków i sposobów ich uzupełnienia.
• Na podstawie uzyskanych danych stworzono bazę danych inwestycji samorządowych i inicjatyw ekologicznych w formacie ESRI Shapefile i GML.
• Dla wszystkich obiektów istniejących w bazie danych wykonano i dostarczono wydruki map.
• Zaprojektowano i wdrożono przeglądarkę GIS w postaci geoportalu opartego o technologie ESRI ArcGIS OnLine umożliwiającego weryfikację wszystkim Parterom Projektu, utworzonej bazy danych w tym zgłaszanie błędów i braków.
• Dla wszystkich przedstawicieli Partnerów Projektu przeprowadzono szkolenia instruktażowe.
• Dokonano szczegółowej kontroli wewnętrznej utworzonej bazy danych w zakresie zgodności topologicznej i spójności logicznej.

Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych