Projekty

Digitalizacja powierzchni nieprzepuszczalnych – Hrabstwo Cobb (USA)

Projekt zrealizowaliśmy dla hrabstwa Cobb w stanie Georgia przy współpracy firm Critigen i CH2M HILL. Celem projektu było utworzenie zbioru powierzchni nieprzepuszczalnych na potrzeby poboru opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Zakres projektu obejmował obszar 115 km2 podzielony na 50 sekcji. Projekt zakładał realizacje prac w dwóch etapach.

CRITIGEN – Digitalizacja powierzchni nieprzepuszczalnych – Hrabstwo Cobb (USA)
Etapy projektu
01.
Etap I

Digitalizacja wszystkich powierzchni nieprzepuszczalnych takich jak dachy, podjazdy, place, parkingi, drogi i chodniki na podstawie ortofotomapy.

02.
Etap II

Kontrola jakości danych i utworzenie poprawnej topologicznie bazy danych wektorowych stanowiącej podstawę naliczania podatku przez odpowiednie organa administracji.

Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych