Projekty

Geoportal Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych 

Firma GISonLine wdrożyła w Zespole Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych system GIS wspomagający pracę Zespołu Parków, a także prezentację danych geograficznych i multimedialnych Parków szerokiemu gronu odbiorców. ZŚiNPK obejmuje swym działaniem pięć parków Gór Świętokrzyskich i trzy parki Ponidzia o łącznej powierzchni 117 tys. ha. Jest to obszar o bardzo wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych, rozczłonkowany jednak na obszarze całego województwa. Stanowi to wyzwanie dla pracowników Parków, których jednym z głównych zadań jest inwentaryzacja obiektów przyrodniczych, krajobrazowych, etnograficznych, historycznych oraz kulturowych.

Geoportal Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
01.
Wyzwania

Stworzenie rozwiązania umożliwiającego pracę na jednej centralnej, współdzielonej bazie pracownikom dwóch oddziałów Zespołu Parków (utrudnione ze względu na różny poziom wydajności infrastruktury oraz brak wspólnej domeny).

02.
Cele
 • udostępnianie danych przyrodniczych i krajobrazowych szerokiemu gronu odbiorców
 • udostępnianie danych multimedialnych wraz z możliwością pobierania zdjęć
 • umożliwienie edycji danych pracownikom w różnych oddziałach na jednej centralnej bazie danych
 • prezentacja planów ochrony parków szerokiemu gronu odbiorców
03.
Rozwiązanie

W ramach projektu opracowano koncepcję utworzenia centralnej bazy danych i jej repliki, spiętych mechanizmem replikacji Esri, a także dwóch aplikacji webowych:

 • portalu edycyjnego
 • portalu prezentacyjnego

Stworzony mechanizm umożliwia realizację trzech etapów analizy i opracowania danych:

 • edycji danych w portalu edycyjnym wraz z możliwością dodawania zdjęć do obiektów
 • weryfikacji danych i synchronizacji replik w ArcGIS Desktop
 • prezentacji zebranych danych w portalu prezentacyjnym
Galeria realizacji
Cykl pracy w systemie
1

Wprowadzanie danych z inwentaryzacji terenowych (portal edycyjny)

2

Dodawanie zdjęć i informacji o obiektach (portal edycyjny)

3

Weryfikacja poprawności danych przez administratora (baza edycyjna)

4

Synchronizacja danych przez administratora (baza centralna)

5

Udostępnienie danych odbiorcom (portal prezentacyjny)

Geoportal edycyjny, ma za zadanie umożliwić inwentaryzację danych środowiskowych wszystkim pracownikom Parków. Prostota rozwiązania zapewnia, iż niezależnie od posiadanych umiejętności w zakresie oprogramowania GIS, mocy obliczeniowej komputerów użytkowników i dostępności licencji typu Desktop pracownik może wykonać zadania związane z utrzymaniem danych. System umożliwia między innymi:

 • wstawianie obiektu na mapie
 • uzupełnianie atrybutów
 • dodawanie zdjęć do obiektu
 • wydruk ustandaryzowanej karty identyfikacyjnej obiektu
 • określenia grona odbiorców informacji w zależności od stopnia wrażliwości danych

 

Geoportal prezentacyjny, utworzono przede wszystkim w celu udostępnienia informacji zebranych w inwentaryzacjach szerokiemu gronu odbiorców. Portal umożliwia przeglądanie informacji o dodanych w systemie obiektach. Jednocześnie użytkownik otrzymuje fachowy opis obiektów, jak również ma możliwość przeglądania i pobierania zdjęć.

Użytkownikom udostępniono funkcjonalność interaktywnego komponowania mapy, dostępne są funkcje:

 • wyboru mapy bazowej (ortofotomapa, mapa topograficzna)
 • włączania i wyłączania określonych warstw wektorowych
 • ustalania kolejności warstw wektorowych
 • zmiany przeźroczystości warstw
 • dodawania zewnętrznych warstwy (z serwisów WMS)
 • wykonywania pomiarów oraz rysowania profili terenu
 • zgłaszania komentarzy do treści strony
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych