Projekty

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Przeglądarka infrastruktury telekomunikacyjnej

Firma GISonLine zrealizowała projekt wdrożenia modułu przeglądarki infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii GIS w ramach krajowego portalu http://polskaszerokopasmowa.pl jako element Ogólnopolskiego Programu Inwentaryzacji Infrastruktury Telekomunikacyjnej.

Inwentaryzacji podlegają, publiczne i prywatne sieci telekomunikacyjne, budynki umożliwiające kolokację, świadczone usługi telefoniczne, usługi transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną, publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu.

W ramach wdrożenia wykonano również harmonizację bazy danych adresowych oraz połączenie jej ze zbiorem danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozwiązanie oparto o technologię Geoserver/Google Maps na platformie bazodanowe PostgreSQL/Postgis

Wdrożone rozwiązanie pozwoliło Klientowi na efektywne udostępnienie funkcjonalności w ram ach obowiązku ustawowego o udostępnieniu informacji o dostępności infrastruktury i usług dla ludności.

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Przeglądarka infrastruktury telekomunikacyjnej
01.
Wdrożone rozwiązanie umożliwia:
  • wyszukiwanie fizycznych elementów infrastruktury telekomunikacyjnej w bazie Urzędu Komunikacji Energetycznej
  • wyszukiwanie na warstwie usług telekomunikacyjnych
  • zgłaszanie popytu na nowe usługi
  • pobieranie przestrzennych paczek danych telekomunikacyjnych dla dalszy opracowań
  • podłączanie usług przestrzennych
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych