Projekty

Jesteśmy obecni również w projektach z dofinansowaniem z funduszy europejskich!

W 2017r. GISonLine sp. z o.o. s.k. opracowała strategię działalności międzynarodowej, którą będzie wdrażać do 2019r. Zgodnie ze strategią  rozwiązania i produkty firmy kierowane będą  do przedsiębiorstw z sektora Energy&Utilities na rynki:  brytyjski, niemiecki i amerykański. Działalność na tych rynkach wymaga wysokiej jakości produktów i świadczonych usług z zachowaniem konkurencyjnych cen. Gwarantując porównywalną lub lepszą jakość oferowanych przez nas produktów przy zachowaniu niższej ceny, dążymy do utworzenia stabilnej oraz rozpoznawalnej marki również na rynkach zagranicznych.

Założenia Strategii umiędzynarodowienia firmy GISonLine przyjmują szybkie jej wdrożenie i wejście na rynki zagraniczne poprzez udział i prezentację firmy w branżowych imprezach targowo-wystawienniczych w krajach Europy Zachodniej i USA. Wdrożenie strategii możliwe będzie dzięki pozyskaniu przez firmę GISonLine sp. z o.o. s.k. dotacji na projekt pn. Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy GISonLine poprzez udział jako wystawca w międzynarodowych targach wystawienniczych oraz opracowanie marki i wizerunku przedsiębiorstwa dla wybranych rynków zagranicznych”.

Dotacja przyznana została ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2  Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Typ B: wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa. Celami działalności międzynarodowej, a tym samym celami projektu są  nawiązanie kontaktów biznesowych z partnerami zagranicznymi z Europy Zachodniej i USA, nawiązanie efektywnej współpracy, a także  rozpoczęcie sprzedaży produktów lub usług firmy w krajach Europy Zachodniej oraz USA, co przełoży się na konkurencyjność firmy.

Projekt pn. „Wdrożenie strategii działalności międzynarodowej firmy GISonLine poprzez udział jako wystawca w międzynarodowych targach wystawienniczych oraz opracowanie marki i wizerunku przedsiębiorstwa dla wybranych rynków zagranicznych”

Informacja o toczącym się postępowaniu

Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wstępną wycenę zaprojektowania i wykonania materiałów informacyjno-promocyjnych i reklamowych, przeznaczonych na targi zagraniczne w których weźmie udział firma GISonLine, wyspecyfikowanych poniżej:

  1. Zaprojektowanie i wykonanie materiałów prezentacyjnych o firmie GISonLine
  2. Zaprojektowanie i wykonanie materiałów reklamowych o produktach i usługach firmy (GRIDonLine, Dron as a service, Usługi Profesjonalne i Detekcyjne)
  3. Zaprojektowanie i wykonanie strony www produktów i usług
  4. Filmy reklamowe
  5. Szablony materiałów prezentacyjnych

Pełna specyfikacja jest dostępna pod poniższym linkiem.

Rozeznanie_Rynku_GOL_02032018

Zapraszamy do składania ofert.

Jesteśmy obecni również w projektach z dofinansowaniem z funduszy europejskich!
Galeria realizacji
Powiązane projekty
Usługi Wdrożeniowe
PKP Energetyka S.A. – Inwentaryzacja i Paszportyzacja majątku dystrybucyjnego
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Detekcja infrastruktury podziemnej w Bad Bevensen
Usługi Wdrożeniowe
Integracja Systemów w PKP Energetyka
Usługi Profesjonalne GIS
Energa Operator S.A. – Migracja danych elektroenergetycznych
Usługi Profesjonalne GIS
Tauron Dystrybucja S.A. – Paszportyzacja sieci energetycznej (SN i nN)
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
PilotMaker – Inspekcje stanu technicznego sieci energetycznych
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Inwentaryzacja sieci SN przy linii kolejowej Podłęże-Bochnia
Usługi Inspekcyjne i Detekcyjne
Tauron Dystrybucja S.A. – Znakowanie i inwentaryzacja słupów SN oraz Stacji Transformatorowych
Usługi Profesjonalne GIS
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – dostawa tematycznych baz danych Inwestycji Samorządowych oraz Inicjatyw ekologicznych